ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020068
PERCODE 6 หลัก100699
กระทรวง 10 หลัก1036100699
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)tiklangsakahuayhinlab
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยหินลับ
ตำบลหนองโพนงาม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์082-8531813
อีเมล์แอดเดรสsukhnththiphysemaphechr314@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100699
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.42812969
Longitude
101.856088

KM.

นาย โกวิท ลาภประสพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นาง ธิดารัตน์ อ่อนโคกสูง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาง สุกัญญา ชูศรีสิทธิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว ศกุนตลา แสนเสนา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน