สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201091005471036100547 บ้านฉนวน2บ้านฉนวนบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870406Chanuanschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054716.29921681102.261731
360201101005501036100550 บ้านห้างสูง4บ้านห้างสูงบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870318Jirasakwanon@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055016.34491614102.3041213
360201111005511036100551 บ้านดอนไก่เถื่อน1บ้านดอนไก่เถื่อนบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 918543448- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055116.31466234102.3040685
360201121005521036100552 บ้านกุดหมากเห็บ7บ้านกุดหมากเห็บบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870320- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055216.302431102.3009628
360201131005531036100553 ฉิมพลีมา3บ้านหนองข่าบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44878144 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055316.32762888102.2940702
360201141005541036100554 บ้านดงเมย 5บ้านดงเมยบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 972465921dongmoie2563@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055416.30292289102.2939587