สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202541005921036100592 บ้านดงบัง2บ้านดงบังเหนือดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 810750677lalaval_nang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059216.61023728101.9416489
360202551005931036100593 บ้านม่วง4บ้านบ้านม่วงดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059316.5996569101.9555344
360202561005961036100596 บ้านนาบัว9บ้านนาบัวดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 44822948- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059616.56935005101.9597527
360202571006181036100618 บ้านหินรอยเมย8บ้านหินรอยเมยดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 44109182- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061816.56711162101.9260135