สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202631005971036100597 บ้านทุ่งพระ9บ้านดงป่าเปือยทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44823336thungpra0322@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059716.64825941101.8504321
360202641006011036100601 บ้านห้วยแก้ว1บ้านห้วยแก้วทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44870564 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060116.64892765101.8214028
360202651006021036100602 บ้านห้วยไห7บ้านห้วยไหทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44870565- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060216.6252212101.8991527
360202661006031036100603 บ้านท่าเริงรมย์4บ้านท่าเริงรมย์ทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44870348- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060316.63844817101.8938421
360202671006041036100604 บ้านห้วยทรายทอง10บ้านห้วยทรายทองทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 866665151- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060416.65523848101.7473029
360202681006051036100605 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)8บ้านสวนป่าทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44109190- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060516.62461303101.8496141