ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020178
PERCODE 6 หลัก100506
กระทรวง 10 หลัก1036100506
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongmakluebumrungwit
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนมะเกลือ
ตำบลหนองคู
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870544
อีเมล์แอดเดรสKroopom26@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100506
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.33258627
Longitude
102.3646194

KM.

นางสาว รัชนีวรรณ กุลวิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว นิตยา เหล็กมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว ชุติมาพร ประจันนวล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว อาภัสสรา ชำนาญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นางสาว จิราวรรณ โชคบัณฑิต
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย พินิจ เหล่าคนค้า
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว สุดาทิพย์ พลอนันต์เดช
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว สุกัญญา โชคบัณฑิต
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน