ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนสลวย #เลิกสถานศึกษา 36020127
รหัส
SMIS 8 หลัก36020123
PERCODE 6 หลัก100517
กระทรวง 10 หลัก1036100517
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสลวย
ชื่อ (อังกฤษ)Barnnonsaluoy
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสลวย
ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870316
อีเมล์แอดเดรสbannonsaluoy.school@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100517
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.32394913
Longitude
102.14118

KM.

นางสาว นัทชา ประทุมชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน