สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201761005011036100501 บ้านหนองคู1บ้านหนองคูหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050116.3159398102.3695191
360201771005051036100505 บ้านหนองเรือ2บ้านหนองเรือหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 862487614 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050516.31301412102.3928785
360201781005061036100506 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์3บ้านดอนมะเกลือหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 44870544Kroopom26@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050616.33258627102.3646194
360201791005071036100507 บ้านดอนเค็ง6บ้านดอนเค็งหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 897160636- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050716.29333638102.367483
360201801005081036100508 บ้านหนองดินดำ8บ้านหนองดินดำหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 44109319nongdindum999@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050816.27235771102.3916984
360201811005091036100509 บ้านโนนสะอาด4บ้านโนนสะอาดหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู -nonsaardschool@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050916.3086577102.36494