สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360202691006071036100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)1บ้านทุ่งลุยลายทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 44129490toongluylaischool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060716.49970509101.7558688
360202701006081036100608 บ้านน้ำทิพย์3บ้านน้ำทิพย์ทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 990368882- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060816.47306006101.7715779
360202721006101036100610 บ้านหนองเชียงรอด5บ้านหนองเชียงรอดใต้ทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 879544515 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061016.50859844101.8196368