สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2293968
49%
89:1
อนุบาล 3462672
51%
89:1
ระดับปฐมวัย7565140
20%
169:1
ประถมศึกษาปีที่ 1383876
14%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 2433376
14%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 3433679
15%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 46850118
22%
815:1
ประถมศึกษาปีที่ 5373976
14%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 66158119
22%
815:1
ระดับประถมศึกษา290254544
80%
4811:1
รวมทั้งสิ้น365319684
100%
6411:1