สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3384280
100%
420:1
ระดับปฐมวัย384280
11%
420:1
ประถมศึกษาปีที่ 1473683
13%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 2523991
15%
423:1
ประถมศึกษาปีที่ 34958107
17%
427:1
ประถมศึกษาปีที่ 44865113
18%
523:1
ประถมศึกษาปีที่ 54565110
18%
522:1
ประถมศึกษาปีที่ 66250112
18%
428:1
ระดับประถมศึกษา303313616
89%
2624:1
รวมทั้งสิ้น341355696
100%
3023:1