ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ

สพท.รหัสโรงเรียนชื่อ (ไทย)นร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย/เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020056บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)10244682526316216ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030103บ้านท่าโป่ง774372122689171688831ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030188บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)8142471299356348322ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030189ซับใหญ่วิทยาคม743315122799191685930ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012001ชัยภูมิภักดีชุมพล00001,571421,523423,09484ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36012002สตรีชัยภูมิ00001,544421,418392,96281ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36012003เมืองพญาแลวิทยา000093129830241,76153ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
สพม.ชัยภูมิ36012004กุดตุ้มวิทยา00006334931126ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพม.ชัยภูมิ36012005บ้านค่ายวิทยา00002969249954518ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012008กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ00001689174934218ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพม.ชัยภูมิ36012009ภูพระวิทยาคม00007333831116ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพม.ชัยภูมิ36012011ชีลองวิทยา00008246431467ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36012013บ้านเขว้าวิทยายน0000375132771265225ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012016คอนสวรรค์000057818440161,01834ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012017สามหมอวิทยา00009537931746ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36012018โนนสะอาดวิทยา0000127692421910ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36012019ปู่ด้วงศึกษาลัย000098659615712ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36012020หนองบัวแดงวิทยา00001,442391,343392,78578ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36012021นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก00002479258950518ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012022คูเมืองวิทยา00001758103627814ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36012023ภักดีชุมพลวิทยา0000369123541172323ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012024เจียงทองพิทยาคม0000430143581578829ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36022006ภูเขียว00001,462371,429362,89173ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36022008หนองคอนไทยวิทยาคม0000151654420510ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36022009พระธาตุหนองสามหมื่น000015166432159ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36022013บ้านแท่นวิทยา000074021560171,30038ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36022014แก้งคร้อวิทยา00001,497391,204312,70170ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36022016นาหนองทุ่มวิทยา000034712222956921ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36022017ท่ามะไฟหวานวิทยาคม00002488210645814ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพม.ชัยภูมิ36022021คอนสารวิทยาคม000080024705211,50545ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
สพม.ชัยภูมิ36022022โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก00002859174945918ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพม.ชัยภูมิ36032001จัตุรัสวิทยาคาร000076021645201,40541ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36032003หนองบัวบานวิทยา000010567531809ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36032004ละหานเจริญวิทยา000014469432389ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36032007บางอำพันธ์วิทยาคม000010466331679ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36032008เพชรพิทยาสรรค์000024110166740717ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพม.ชัยภูมิ36032009เริงรมย์วิทยาคม00008335731406ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36032010หนองบัวระเหววิทยาคาร0000464153971286127ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36032011ห้วยแย้วิทยา000017068332539ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36032012เทพสถิตวิทยา000061018619191,22937ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36032013นายางกลักพิทยาคม0000413124011281424ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5