สพป.ชัยภูมิ เขต ๑


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1196200396
7%
626:1
อนุบาล 21,3891,3802,769
46%
22612:1
อนุบาล 31,4981,3842,882
48%
23013:1
ระดับปฐมวัย3,0832,9646,047
19%
51812:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6791,5823,261
15%
23514:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7081,5493,257
15%
23914:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,8001,6923,492
16%
23815:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,8871,7653,652
17%
24715:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,0521,9664,018
19%
25316:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,1231,8293,952
18%
24816:1
ระดับประถมศึกษา11,24910,38321,632
70%
1,46015:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16594811,140
34%
6318:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26384771,115
33%
6019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36134771,090
33%
6118:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,9101,4353,345
11%
18418:1
รวมทั้งสิ้น16,24214,78231,024
100%
2,16214:1