ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ

สพท.รหัสโรงเรียนโรงเรียนอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020056บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)--515110251916113161514462513022728257110191263--------16216ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030103บ้านท่าโป่ง--37240277445256265266270270237212100378390326896625824721716--------88831ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030188บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)--43238281430237242240250248224712311301381993171231161563--------48322ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030189ซับใหญ่วิทยาคม--39135274340253241260265256231512110385384327997126225821916--------85930ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012001ชัยภูมิภักดีชุมพล----------------------5121456715492131,571425161452815479131,52342--------3,09484ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36012002สตรีชัยภูมิ----------------------5261451414504141,544424791346513474131,41839--------2,96281ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36012003เมืองพญาแลวิทยา----------------------32992529350119312928982748267883024--------1,76153ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
สพม.ชัยภูมิ36012004กุดตุ้มวิทยา----------------------241171221633191131171493--------1126ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพม.ชัยภูมิ36012005บ้านค่ายวิทยา----------------------943108394329698537439032499--------54518ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012008กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ----------------------65350353316895636934931749--------34218ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพม.ชัยภูมิ36012009ภูพระวิทยาคม----------------------28125120173314116181383--------1116ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพม.ชัยภูมิ36012011ชีลองวิทยา----------------------392211221824211251181643--------1467ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36012013บ้านเขว้าวิทยายน----------------------14151284106437513117580380427712--------65225ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012016คอนสวรรค์----------------------1886188620265781815151466143544016--------1,01834ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012017สามหมอวิทยา----------------------291321341953301251241793--------1746ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36012018โนนสะอาดวิทยา----------------------4024724021276311412201924--------21910ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36012019ปู่ด้วงศึกษาลัย----------------------282302402986162282152596--------15712ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36012020หนองบัวแดงวิทยา----------------------5081348313451131,442394721343913432131,34339--------2,78578ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36012021นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก----------------------82379386324799037439432589--------50518ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012022คูเมืองวิทยา----------------------53269353317583922823621036--------27814ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36012023ภักดีชุมพลวิทยา----------------------1244124412143691211541374102335411--------72323ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36012024เจียงทองพิทยาคม----------------------1415160512944301412151205117535815--------78829ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36022006ภูเขียว----------------------5021346912491121,462374661247112492121,42936--------2,89173ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36022008หนองคอนไทยวิทยาคม----------------------3725326121516121292131544--------20510ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36022009พระธาตุหนองสามหมื่น----------------------5324225621516161201281643--------2159ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36022013บ้านแท่นวิทยา----------------------2437235726277402122561926143556017--------1,30038ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36022014แก้งคร้อวิทยา----------------------5101348813499131,497394261139310385101,20431--------2,70170ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
สพม.ชัยภูมิ36022016นาหนองทุ่มวิทยา----------------------109411341254347128136837332229--------56921ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36022017ท่ามะไฟหวานวิทยาคม----------------------68298382324888026226822106--------45814ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพม.ชัยภูมิ36022021คอนสารวิทยาคม----------------------2728263826588002427472267205770521--------1,50545ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
สพม.ชัยภูมิ36022022โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก----------------------105390390328596236534731749--------45918ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพม.ชัยภูมิ36032001จัตุรัสวิทยาคาร----------------------2617267723277602122772096209764520--------1,40541ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36032003หนองบัวบานวิทยา----------------------3522824221056291231231753--------1809ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36032004ละหานเจริญวิทยา----------------------6324823321446311301331943--------2389ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36032007บางอำพันธ์วิทยาคม----------------------4022923521046221221191633--------1679ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36032008เพชรพิทยาสรรค์----------------------783904733241105527233921667--------40717ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพม.ชัยภูมิ36032009เริงรมย์วิทยาคม----------------------331371131833241221111573--------1406ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพม.ชัยภูมิ36032010หนองบัวระเหววิทยาคาร----------------------1635142515954641512641464125439712--------86127ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36032011ห้วยแย้วิทยา----------------------6425325321706341241251833--------2539ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพม.ชัยภูมิ36032012เทพสถิตวิทยา----------------------1986216619666101821661966207761919--------1,22937ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพม.ชัยภูมิ36032013นายางกลักพิทยาคม----------------------1474138412844131215141414109440112--------81424ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5