ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ

สพท.รหัสโรงเรียนโรงเรียนอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020001ศาลาสามัคคี1319116138315115113181171171856------------------------1239ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020002บ้านระหัด51719121314112112113113171716------------------------929ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020003บ้านขามป้อม--101911921511212211512311611036------------------------1228ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020004บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)1151101163131151171171131211966------------------------1129ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020005บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)--213152513181316181336------------------------388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020011บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์311212514031422023312522612311419------------------------18112ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020012บ้านเมืองกลางวิทยา1111513015631513212912412912311526------------------------2089ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020013บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา--41811227161317114191466------------------------588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020014บ้านโนนเห็ดไคล4191812131117112112171121616------------------------829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020015บุปผาราม31811112237112116113115191726------------------------949ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020016บ้านโนนเขวา81131151363131171121221121121886------------------------1249ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020018บ้านโนนหนองไฮ--116172417151614191356------------------------428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020019บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง51101181333111111161181151151866111191201503----------------16912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020020บ้านกลาง121811113133111141517171376------------------------689ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020021บ้านแก้งตาดไซ416121123717151514161346------------------------469ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020022บ้านหนองบัว--2712315023322512514322613711898301161241703----------------30913ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020023บ้านนาสีดา--191111302811912011312211911016------------------------1318ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020024บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา--91111202151151131171121121846------------------------1048ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020025บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)--2012914923412412811611813711576121131121373----------------24311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020026บ้านหัวโสก--518113261121101718151486------------------------618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020027บึงมะนาววิทยา--1211412628112171171121121686------------------------948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020028บ้านจมื่น--11131142718151715111336------------------------478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020029บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา--1812113921412612012011912611256141211111463----------------21011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020030บ้านโนนงิ้ว--51511025171719141101426------------------------528ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020031บ้านเขวา--619115281121121111121111666------------------------818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020032บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)--2011713721911812212712411911296------------------------1668ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020033บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี--4191132315161816171356------------------------488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020034บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)21--65267361250252263272274237212------------------------43915ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020035บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)611512814932012212813013112711586------------------------2079ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020036บ้านพรมห้วยข่าวิทยา----21218112112113171111636------------------------657ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020039ชุมชนบ้านเมืองเก่า4111511031712112112922612411387------------------------14810ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020040บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี71111312131811611111712711411036------------------------1249ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020041บ้านหนองแต้715110122391711919131151626------------------------849ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020042เกษตรศิลปวิทยา611111012732511912011612812911376181271221673----------------23112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020043ชุมชนบ้านหัน191131513731511712112612012711266------------------------1639ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020044บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า161811914332711813512612613411666------------------------2099ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020045บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง31511612432112612512311713111436171211211593----------------22612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020046บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)--311111422412411812213013311516------------------------1658ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020047บ้านตลาดอุดมวิทย์--8122130271141161161191181906------------------------1208ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020050สระโพนทอง213112117314111112171131261836------------------------1009ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020051บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)6171131263151101181241131191996------------------------1259ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020052บ้านหนองคูวิทยาคม10151812332141101519141346------------------------579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020053บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)--211111322311912212212212911376181271161613----------------21111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020054บ้านพีพวย514111103918191101121111596------------------------699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020055บ้านโจดพิทยาคาร--91151242131101181121161131826------------------------1068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020056บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)--515110251916113161514462513022728257110191263--------16216ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020057บ้านฉนวน--111151262151121141131121311976------------------------1238ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020058บ้านท่าคร้อโนนศิลา--711011721516112161151191736------------------------908ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020059บ้านนาสมบูรณ์5110117132371919115191141636------------------------959ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020060บ้านห้วยยางดำ--1111012128181111101151101626------------------------838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020061บ้านหนองแดงกุดจิก--619115281121715181151556------------------------708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020062บ้านหนองโพนงาม--81121202151918112191131666------------------------868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020063บ้านหนองไผ่----141141191191201511712211026311291311913----------------20710ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020064บ้านสารจอด--1311412722711111811012512711186------------------------1458ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020065บ้านวังม่วง--12120132216127122129123127114466124724021486----------------32414ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020066บ้านโคกสง่า71919125314191171121141111776------------------------1029ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020067บ้านทิกแล้ง--2161821017191121121161666------------------------748ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020068บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์--2171927171914110141416------------------------508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020069บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)--101611621417110151191141696------------------------858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020070บ้านสารจอดเก่า--1211112321411511911611612511056------------------------1288ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020071บ้านดอนหัน51101812331118181614171446------------------------679ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020072ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน--1511713222212412311211312011146------------------------1468ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020073บ้านสวนอ้อย717181223515191101101191586------------------------809ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020074บ้านหนองปอแดง--8111119261811219111171536------------------------728ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020075บ้านกวางโจนโนนทอง--131111242911011318110181586------------------------828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020077คุรุราษฎร์วิทยา--2512414921212513223823513221749352231211794----------------30215ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020078บ้านดอนจำปา--1711613322311711611812412611246------------------------1578ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020079บ้านหนองกุง--2712615322612312513112212911566------------------------2098ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020081กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)--61811422161101613151326------------------------468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020082บ้านเรือ--2112414529126191111141101796------------------------1248ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020083บ้านโนนสาทร--8113121210112119113116191796------------------------1008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020084ม่วงราษฎร์สามัคคี--315182215151815151306------------------------388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020085บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)--4115119291911217113110160614122181443----------------12311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020086บ้านกุดโคลน--511162413181417151316------------------------378ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020087บ้านหนองไรไก่--71611321311018191151101656------------------------788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020089บ้านกุดแดง----81815171111419171436------------------------517ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020090บ้านโนนสาวเอ้--412162113141112141156------------------------218ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020092บ้านกุดจอก--2121423141113131--145------------------------187ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020093บ้านหนองปลา--1812614422412312011112913411416------------------------1858ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020094บ้านธาตุ--1712113821812212211712312811306161151121433----------------21111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020095บ้านหนองกุงใหม่--221241462241211181171261161122620119151443----------------21211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020096บ้านฝายพญานาค--11110121210112191131111151706------------------------918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020097บ้านตาดรินทอง81811212838111191516181476------------------------759ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020098บ้านหนองคัน--1613014622012212913112412211486------------------------1948ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020099บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)--1111412522111612011511711811076------------------------1328ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020100บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)--9161152151141111151171181906------------------------1058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020101บ้านนาหัวแรด--91511427161411013161366------------------------508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020102บ้านโนนหินแร่--112132513131517161296------------------------328ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020103บ้านดอนเตาเหล็ก--5141924191314171121396------------------------488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020104บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา--1018118215117113171151101776------------------------958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020105บ้านนาหนองทุ่ม--2161827161418131101386------------------------468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020106บ้านหนองแซง--16120136219111126225226227213410------------------------17012ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020108บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)131101241473261151161151151101976161171131463----------------19012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020109บ้านฉนวน--2211413621411311711711812019961219161273----------------16211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020110บ้านห้างสูง--101711729171911017191516------------------------688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020111บ้านดอนไก่เถื่อน2111111124361121818181141566------------------------809ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020112บ้านกุดหมากเห็บ----1111512121114111156------------------------167ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020113ฉิมพลีมา--1811513322411812211811712411236------------------------1568ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020114บ้านดงเมย 4161101203714191618151396------------------------599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020115เพชรราษฎร์บำรุง1129120150331220228229235233217612------------------------22615ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020116เพชรราษฎร์สามัคคี----414141412121--41165------------------------206ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020117บ้านหนองงูเหลือม512171143114141514191276------------------------419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020118บ้านโป่งโพธิ์--5191142916111151131111556------------------------698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020119บ้านกุดขอนแก่น113171113414121212121166------------------------279ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020120บ้านเมืองคง7191111273101916110161111526------------------------799ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020121บ้านหนองขาม41311183514141617171336------------------------419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020122บ้านโนนดินแดง21512193614131715191346------------------------439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020123บ้านโนนสลวย--113142416171411141266------------------------308ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020124บ้านหนองสองห้อง----1111112141414111166------------------------177ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020125ภูมิวิทยา11139148298411851255165515452036197696232------------------------1,06036ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020126บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)--811712521912111812611712311246------------------------1498ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020127บ้านหว้าทอง--1312113422212411511811711311096------------------------1438ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020128ชุมชนบ้านหนองเซียงซา1111113125314171101131221221886------------------------1139ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020129บ้านโนนงาม--211132101514110112191506------------------------538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020131บ้านพรมใต้พิทยาคาร--312152114121313161196------------------------248ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020132บ้านกุดหัวช้าง--5171122315191812141316------------------------438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020133บ้านหนองบัวพรม--131141272151161171111111191896------------------------1168ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020134หนองเบนประภากร--5171122513121518181316------------------------438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020135บ้านหนองคอนไทย--81141222111111131151241211956------------------------1178ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020136บ้านมูลกระบือ--5171122121101121715181546------------------------668ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020137บ้านสีปลาด2131811331017111115161101596------------------------729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020138บ้านโนนข่า--3161921171411316171386------------------------478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020139บ้านหัวหนอง--318111212161719191131566------------------------678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020141บ้านหนองหญ้าข้าวนก--71111182131181181151121141906------------------------1088ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020142หนองเมยสามัคคี716113126381718117181101586------------------------849ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020143บ้านแดงสว่าง10115126151327125130117124137116065027129222136----------------42415ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020144โนนเสลาประสาทวิทย์1713113218032012611812311911811246211371171753----------------27912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020145เนรมิตศึกษา7119112138317119118111120127111266824424821606----------------31015ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020146บ้านโนนดินจี่--17114131261161121101131131706------------------------1018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020147บ้านหนองแวง--181161342171141911618113177641191131363----------------14711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020148บ้านห้วยพลวง--213152616151618141356------------------------408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020149บ้านหนองเม็ก211111212532017116115114118190615191171413----------------15612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020150บ้านหินลาดพัฒนา711161143111919181141111626------------------------769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020151บ้านดอนดู่--141912326111113191161111666------------------------898ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020152บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย2111811134114151141101111586------------------------699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020153บ้านหนองแฝก--6141102917141816141386------------------------488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020154บ้านวังหิน213161113514151411131226------------------------339ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020155ชัยชุมพลวิทยา211612514331112811812312511811236131101181413----------------20712ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020157ชุมชนแท่นประจัน11140239290542245241256257261230212------------------------39217ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020158บ้านมอญ--16111127211119114161121131756------------------------1028ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020159หัวนานคร419110123381811217161101516------------------------749ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020160บ้านโนนคูณ511011513031211312711812012311136------------------------1439ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020161บ้านนาดี2161811635151517112141386------------------------549ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020162บ้านหนองผักหลอด--9112121214118181201911118067181111263----------------12711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020163บ้านหนองบัว--7141112317161418191376------------------------488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020164บ้านข่าเชียงพิน--1011512521812411911311012811126------------------------1378ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020165บ้านสะเดาหนองไผ่101221191513101171141111131171826------------------------1339ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020166ไตรมิตรพิทยา1111511814431711311711611712111016141101141383----------------18312ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020167บ้านถนนกลาง417141153519151918191456------------------------609ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020168บ้านนายม1119112132313113191131131121736------------------------1059ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020169บ้านดอนหันนาสวรรค์616171193913141215131266------------------------459ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020170บ้านหินลาด--41115231716171101111446------------------------498ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020171โคกสะอาดศึกษา11212153--51--511161174------------------------227ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020172บ้านเหมือดแอ่หนองโดน51311011836161121311116144641211173----------------6912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020173บ้านหลุบค่าย21214183211171611141216------------------------299ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020174สามสวนวิทยา--2512715222512513414423512311867131161141433----------------28112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020175บ้านโจดโนนข่า--1711813521811311712512012811216161131251543----------------21011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020176บ้านหนองคู--1411813222112012111612611911236161171131463----------------20111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020177บ้านหนองเรือ--1412814221511012011013112311096------------------------1518ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020178หนองมะเกลือบำรุงวิทย์7171411833171511515141396------------------------579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020179บ้านดอนเค็ง61101812437191111141101131646------------------------889ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020181บ้านโนนสะอาด1151319331116131--41175------------------------268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020182บ้านหนองพีพ่วน--811212028191131101101141646------------------------848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020183บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์7181712231216191121141111646------------------------869ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020184บ้านเก่าวิทยานุกูล--61161222121101151191151101816141161101403----------------14311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020185บ้านหนองม่วงบำรุง91213114351514161--61265------------------------408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020186บ้านเซียมป่าหม้อ12151161333811311718171201736131191161483----------------15412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020188บ้านโคกกุง1112111915131712012313012111211236231201141573----------------23112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020189บ้านตลุกหิน9171412031116171614191436------------------------639ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020190บ้านหนองแวง611417127311112110111141111596121131101353----------------12112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020191บ้านโปร่งสังข์31214193615131314151266------------------------359ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020192ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่2312512617434224024027037037433361512841204169541713----------------82731ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020193ศรีแก้งคร้อ26157279316261736181616162167201717461,10638------------------------1,26844ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020194บ้านหนองแสงวิทยา--1711413121311917116191111756------------------------1068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020195บ้านหนองไฮ--3181112914141718171396------------------------508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020196บ้านสระแต้21215193215111613121196------------------------289ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020198บ้านยางคำวิทยา514171163614131617151316------------------------479ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020199บ้านท่ามะไฟหวาน2312312016632111312212013012421307------------------------19610ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020200บ้านกุดโง้งดงสวรรค์1512822717042312423212913712021658342292292926----------------32718ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020201บ้านท่าทางเกวียน1111113321312121--71165------------------------198ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020202บ้านทุ่งคำหลวง--1111221131----212184------------------------106ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020203บ้านนกเขาทอง111713121391711213181101496------------------------709ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020204บ้านโคกล่าม--5151102213151418161286------------------------388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020205บ้านโคกงาม--5151102213131519171296------------------------398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020206บ้านดงพอง--211132312141513131206------------------------238ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020207บ้านนาหนองทุ่ม19114123156320128233227128234217010------------------------22613ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020208บ้านนาแก1512211915632612513523721913421769------------------------23212ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020209บ้านหนองรวก--1017117271915112131121486------------------------658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020210บ้านหนองไผ่ล้อม12113115140315115118115191241966------------------------1369ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020211บ้านโคกสูง-วังศิลา--916115281151171131111131776------------------------928ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020212หว้านไพรสามัคคี--10141142914111113181121576------------------------718ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020214บ้านดงขีสะเดาหวาน519191233616141319181366------------------------599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020215บ้านโนนสะอาด--11110121271518110171121496------------------------708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020216บ้านแก้ง-โนนส้มกบ--1311813121912112412312212311326------------------------1638ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020219บ้านหนองแห้วปรางค์กู่21111143516161417191376------------------------419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020221บ้านหนองช้างเอก21113163614131717141316------------------------379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020222บ้านซำมูลนาก21171121313101131141191111121796419171203----------------13012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020223บ้านหนองสามขา315141123315161213171266------------------------389ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020224บ้านโปร่ง815121153814151719141376------------------------529ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020225บ้านโนนคูณ2141117341--11214121135------------------------208ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020226บ้านหนองแกหนองโน--111912021217110110191161646------------------------848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020227บ้านหนองสังข์--41216281101131121221141796------------------------858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020228หนองพอกกองศรี--411211628110112161141151656------------------------818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020229หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น--181171352121111141121271131896------------------------1248ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020230หนองแต้วรวิทย์--1014114271316110111161436------------------------578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020231โคกม่วงศึกษา--316192415141618121296------------------------388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020232บ้านหนองหญ้าปล้อง--313162719151517181416------------------------478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020233บ้านก่าน--201151352141191171191131141966------------------------1318ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020234บ้านหนองปลามันหนองไร่--915114251615110111191466------------------------608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020235โนนศิลาเหล่าเกษตร----2121212121512151186------------------------207ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020236บ้านเหล่ากาดย่า----111111--411131--94------------------------105ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020237บ้านภูดินหินกอง--111912021611211911318112180691101121313----------------13111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020238บ้านเลิงทุ่ม--5121726151918161101446------------------------518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020239บ้านโคกไพรวัน--415192511131619161306------------------------398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020240บ้านโสกหว้าโนนหอม--121171292111111131131111241836------------------------1128ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020241บ้านหลุบคา--41611023141319171713363113181243----------------6711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020242บ้านคอนสาร61511512631911711611911712611146121221191533----------------19312ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020243บ้านน้ำพุปางวัว2110131153141211919114191766------------------------919ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020245บ้านคลองบอน--91711621018181916171486------------------------648ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020247บ้านดงกลาง--811612427111115110171161666114181133----------------10311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020248บ้านดงใต้--101911929110114111111181636------------------------828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020249บ้านหนองตากล้า--817115214110151111131141676------------------------828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020250บ้านกุดแคน--512172413171613121256------------------------328ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020251บ้านท่าศาลา--9181172318112111151121516------------------------688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020252บ้านโคกนกทา--41418210131417141101386------------------------468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020254บ้านดงบัง1119141243914121415141286141181161483----------------10012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020255บ้านม่วง71121141333181911511612212411046------------------------1379ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020256บ้านนาบัว611518129310191711414161506------------------------799ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020257บ้านหินรอยเมย319121143215191615171346------------------------489ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020258บ้านนาเกาะ1011911414338112191161111161726------------------------1159ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020259บ้านน้ำอุ่น--61711322151101816181396------------------------528ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020260บ้านนาวงเดือน912711915531711812312212313221357------------------------19010ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020261บ้านน้ำพุหินลาด81101171353201141101161101191896------------------------1249ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020262บ้านโนนหัวนา--5181132413171815191366------------------------498ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020263บ้านทุ่งพระ313151113418151914141346815171203----------------6512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020264บ้านห้วยแก้ว51818121341101811117181486------------------------699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020265บ้านห้วยไห--513182214151614181296------------------------378ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020266บ้านท่าเริงรมย์413161133616121516141296------------------------429ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020267บ้านห้วยทรายทอง--51--51811131316191306------------------------357ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020268องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)--8131112615111416141266------------------------378ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020269บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)--2212714922723022512713522911739241231181653----------------28714ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020270บ้านน้ำทิพย์215151123616151317191366------------------------489ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020272บ้านหนองเชียงรอด--181141322121201912113011711096------------------------1418ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020273บ้านโนนโจด--6141102517191919181476------------------------578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020274บ้านโนนสง่า--41811224171121161151161706------------------------828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020275บ้านโนนคูณ--14116130281101211191141191916------------------------1218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020276บ้านโสกมะตูม--15191242111111121111241161856------------------------1098ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020277บ้านโจดกลาง11131111253151717111114171616------------------------869ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020278บ้านดอนอุดม6171101233111171171101201151906------------------------1139ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020279ชุมชนห้วยยาง1912912317132812811812513622711627271171241683----------------30113ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020280บ้านหนองหล่มคลองเตย--181231412281221111231282442156861111161333----------------23013ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020281บ้านโนนเพิ่ม8116122146316117116115181201926------------------------1389ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020282บ้านป่าว่าน2112912617632812112211912812411426------------------------2189ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020284บ้านปากช่องผาเบียด518161193101819112115191636------------------------829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010001บ้านผือวิทยายน--91101192819181814161436------------------------628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010005กุดตุ้มสามัคคีวิทยา--2011913921912812512814322311667------------------------2059ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010006บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)--2511814322512012211313012511356331261241833----------------26111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010013โนนหว้านไพล1511219136319114171211111141866------------------------1229ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010014วัดพุทโธวาท8191121293911411617181121666------------------------959ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010015หนองสระสำราญราษฎร์--51911423171516191111416------------------------558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010016บ้านหนองบัวขาว1212612015832611511211812311511096------------------------1679ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010018โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์71611212538161519121111416------------------------669ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010020บ้านท่าหินโงม--422492914462372372502472422259127835826221987----------------54823ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010021บ้านห้วยหมากแดง--811512321416181141171131726------------------------958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010022บ้านวังโพน--181211392161131111131201201936121191181493----------------18111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010025บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)21113163315151514121246------------------------309ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010026นาฝายวิทยา1212612616432312712712412312111456191211201603----------------26912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010027บ้านช่อระกา--1112113222111811912012412711296291221181693----------------23011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010028บ้านกุดขมิ้น--513182--4161817171325------------------------407ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010029บ้านหนองหญ้าปล้อง101141121363121161211201151141986------------------------1349ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010032บ้านนาวัง--141151292911411316113181636------------------------928ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010035บ้านนาสีนวล--91131222181619191111111646------------------------868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010036บ้านแจ้งน้อย7151711931317181817171506------------------------699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010038โนนสำราญวิทยา7112112131311112113171911416669113151273----------------12412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010039ฉิมพลีวิทยา--241342583291412281442432492234104013713111083----------------40016ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010041เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์--1011012021711812211311912711166------------------------1368ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010044บ้านขี้เหล็กใหญ่--111311428181611016161446------------------------588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010045สุนทรวัฒนา--54376313061255126616772197270824271,14940------------------------1,27946ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010046อนุบาลชัยภูมิ--15351455298102959308930593679369935291,99654------------------------2,29464ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010048ชุมพลสวรรค์วิทยา101111101313101711811117114167681111131323----------------13012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010049โค้งน้ำตับวิทยาคาร--322312634362322402332492422232125223612711154----------------41020ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010050วังก้านเหลืองดรุณกิจ612212815632712511911913211611386------------------------1949ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010051กุดเวียนวิทย์ผดุง31518116391817110111141496------------------------659ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010052อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว14127230271528232239237253255224412------------------------31517ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010053บ้านเล่าวิทยาคาร--2212314522312112213112612511486------------------------1938ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010054การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)--414182714141413161286------------------------368ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010056บ้านโพธิ์ใหญ่--914113261917131131121506------------------------638ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010059บ้านเสี้ยวน้อย11713111341517131101111406------------------------519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010060ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา--1111512621611411118119118186612171131323----------------14411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010061บ้านขวาน้อย--91811721211316181121111626------------------------798ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010067บ้านซับพระไวย์--4121623131101917121346------------------------408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010068บ้านหนองหญ้ารังกา--8112120291121131131211151836------------------------1038ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010069บ้านซับม่วง----11113131--2171--154------------------------165ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010070โพนทองพิทยา--1171826114151181201151786------------------------868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010071บ้านนางเม้ง--111811921417181819151516------------------------708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010072บ้านโนนกอก--311142313141314141216------------------------258ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010075บ้านลาดใหญ่--34232266432130132134127139119463913913611143----------------37413ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010077บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)916181233121911711019181656------------------------889ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010081บ้านกุดละลม--5121721015131516161356------------------------428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010082หนองนาแซงวิทยา31181151363191191191191131131102619118191463----------------18412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010084บ้านโนนสมบูรณ์311116120314181511218191566------------------------769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010085บ้านดอนหัน416151153315141217111226------------------------379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010086บ้านหนองไผ่พัฒนา716171203715111415141266------------------------469ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010087โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม--217192915181415151366------------------------458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010088ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา1011015125381141812114171536------------------------789ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010089บ้านหนองแหนดอนกู่--1017117214141617171111496------------------------668ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010090ห้วยต้อนวิทยา--2113115222811612013712312411486------------------------2008ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010093บ้านชีลองกลาง5151711734161819113141446------------------------619ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010094บ้านชีลองใต้--1311312621411911511811512011016141131111383----------------16511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010095สามพันตาราษฎร์อุทิศ--1911913821711911911212013011176------------------------1558ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010097ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)--181161342151811319112118175616111191363----------------14511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010098บ้านชีลองเหนือ--141141282231161151911411519267116191323----------------15211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010099บ้านม่วงเงาะ--121511721018118113111191696------------------------868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010100บ้านห้วยบงเหนือ--1211412621311511618171121716171101261533----------------15011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010101บ้านหินกอง4131511235110141814171386------------------------509ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010102บ้านห้วยหว้า--15118133291241131221201181106616131121313----------------17011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010103บ้านห้วยบงใต้--12141162914171415191386------------------------548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010104บ้านสงแคน--51111162315151616131286------------------------448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010106บ้านหินลาด--11213221--51112151155------------------------187ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010107บ้านวังกำแพง--3171102619151718181436------------------------538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010108บ้านหนองกระทุ่ม--1711513221611912011911511611056------------------------1378ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010109ยางนาดีราษฎร์ดำรง--91711626171141716151456------------------------618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010110บ้านหนองอ้อ--13125138291201181131151211966141141111393----------------17311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010111บ้านหลุบโพธิ์--51101152912141118151296------------------------448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010112บ้านกุดไผ่--9111120218111118114117191876191201221613----------------16811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010113บ้านห้วยหนองจันทิ--718115214181319171111526------------------------678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010114บ้านโนนขี้ตุ่น--141141282419151919151416------------------------698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010115บ้านกุดยาง----5151515171616111306------------------------357ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010117บ้านโนนเปลือย--1811713521411711111512511911016191191161543----------------19011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010119บ้านกุดหูลิง--1313614922011812512212212511326201251181633----------------24411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010121บ้านโนนแดง1012712316032712412812912512921627------------------------22210ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010122บ้านต้อน--8161142715141617111306------------------------448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010123อนุบาลบ้านเขว้า--3112715823413113414323611811967------------------------2549ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010124บ้านเขว้าศึกษา--2411313722611812712923924321829------------------------21911ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010125บ้านโนนตาด--91101192718191316191426------------------------618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010126บ้านกุดฉนวน--911212121911511412312411411096------------------------1308ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010127บ้านคลองไผ่งาม--5161112814161816181406------------------------518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010129บ้านหนองโสมง--41418251141619131101476------------------------558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010130บ้านหว้าเฒ่า141161131433131141141111151181856------------------------1289ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010131บ้านซับปลากั้ง--10111121212161131151171171806------------------------1018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010132บ้านแก้งยาว--9141132131211311211111516661219181293----------------10811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010133บ้านนาอินทร์แต่ง--611172315181616131316------------------------388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010134บ้านห้วยน้ำคำ51516116341718110111131436------------------------599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010135บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา--12110122217123116191171171996------------------------1218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010136ท่าแกวิทยากร--617113214111181616161516------------------------648ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010137โนนน้อยแผ่นดินทอง--211101312201191141131171131966131131141403----------------16711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010139บ้านค่ายหางเรียง--131912223161717141101376------------------------598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010140บ้านวังปลาฝา--114152--5121414171225------------------------277ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010141บ้านวังกุ่ม--81511321011016112114191616------------------------748ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010143บ้านโนนโพธิ์--919118215111191131121131736------------------------918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010144บ้านห้วยหวาย----51514141411014161326------------------------377ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010145ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)--4325921024803693823913863632471176111171243----------------59724ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010146บ้านคอนสวรรค์--19126145222171121231231171104612191211423----------------19111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010148บ้านโนนโพธิ์--111151262131111121121151171806------------------------1068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010151สหราษฎร์นุเคราะห์--111311424111119114113181696215161133----------------9611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010152บ้านหนองโนน้อย11313173214151612141236------------------------309ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010153บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)--1411512921119120118115117190691131161383----------------15711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010155บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)--1411012422012412012311412311246------------------------1488ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010156บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว--319112291613131111101426------------------------548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010157บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา--1911213121512111411812912011176121171151443----------------19211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010158บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)--1812113922011912712213011911376------------------------1768ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010159บ้านโนนพันชาติกุดโดน415161153617141316121286------------------------439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010160บ้านดอนหันวิทยา215131103412141217141236------------------------339ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010161บ้านลำชี21214183715121813131286------------------------369ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010162ชุมชนบ้านโสก101101312331712111311412313011186712151143----------------15512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010163บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)--9161152131101111101131131706------------------------858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010165ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์315141123216161314151266------------------------389ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010166บ้านโปร่งโก21411173814111516121266------------------------339ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010167บ้านยางหวาย--2212314522212312713912713911776101151131383----------------26011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010170บ้านนาโจด--2161823141--318161245------------------------327ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010172บ้านนามน411011312738161131181161131746------------------------1019ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010173บ้านสำราญ6141511531011315110171141596------------------------749ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010174บ้านนาฮี31314110391101614110151446------------------------549ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010175บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น--916115261811018110181506------------------------658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010176บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)811151143111011319110171506------------------------649ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010177บ้านฝาย--619115251511217110181476------------------------628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010178หนองตาไก้วิทยากร3110171203914110110112181536------------------------739ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010179บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)811011513331211218181101141646------------------------979ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010180ห้วยไร่วิทยานุกูล11312163511121211181196------------------------259ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010181บ้านห้วยยาง--1011112128113112111111191646------------------------858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010182บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่511211212931019191141101181706------------------------999ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010183บ้านโสกมูลนาค--314172514161614141296------------------------368ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010184บ้านหนองไฮโคกสง่า1311511614431111411411211511518161118181273----------------15212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010186บ้านนาคานหักประชานุสรณ์--17119136221116113122131224112773623623721096----------------27215ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010187บ้านกุดชุมแสง--2411914321813522111512613611517211221221653----------------25912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010188บ้านนาทุ่งใหญ่--6111117213191101101141151716------------------------888ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010189บ้านหนองหอย--10110120215161141131151221856------------------------1058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010190บ้านหนองลุมพุก--1519124211112116181131201806------------------------1048ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010191บ้านหนองสะแก1118131223414141713181306------------------------529ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010192บ้านโชคอำนวย515161163217181316131296------------------------459ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010193คุรุประชานุกูล--1413114522513312413212713711786------------------------2238ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010194บ้านห้วยกนทา--3122825943423323824013413312129231251231713----------------34216ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010195บ้านปากห้วยเดื่อ311113117361917112114171556------------------------729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010196บ้านท่าข่อย--101171272111121161161201171926------------------------1198ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010197หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา--3011614623012812713622313311777161161151473----------------27012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010198บ้านหัวนาคำ--2811614422813112511812612911576171191191553----------------25611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010199บ้านโนนลาน--1311813121511119161121171706------------------------1018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010200บ้านโนนถาวร--71911621117111181101171646------------------------808ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010201บ้านหนองไห--81121202315113111161121506------------------------708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010202บ้านบ่อทอง--2712815522813114123213713712067361231251843----------------34512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010204ราษฎร์บำรุง--111811928110111114111191636------------------------828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010205ศรีสว่างสามัคคี--10114124210114115114191131756------------------------998ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010206บ้านโนนสะอาด--2713115821912313113112112911546241151251643----------------27611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010207บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)--2812815621911112012511112011066121141151413----------------20311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010208บ้านโนนศรีทอง--13191222261912311112311611086------------------------1308ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010210บ้านโนนเหม่า--2811914722013513213213013511846------------------------2318ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010211บ้านโหล่นสามัคคี--2623125742322923524524024322151218125191523----------------32419ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010212บ้านห้วยกุ่ม--1812214022312712813013613011746191161211563----------------27011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010213บ้านนางแดด--11171182131161151141201181966------------------------1148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010214บ้านโนนศรีสง่า--1511513021411911811311913211156211311251773----------------22211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010215บ้านคลองเจริญ--111111222911712512011412111066------------------------1288ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010216บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์101141813237171917110191496------------------------819ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010217บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง--415192314161416131266------------------------358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010218บ้านโคกกรวดหนองพวง10117123150318121117116121127112063813612611003----------------27012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010219บ้านนางแดดเหนือ--111111222151171201161211191108617181211463----------------17611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010220บ้านห้วยหัน--1511012521511512311511412211046181211191583----------------18711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010221บ้านโนนตูม--61711321018181191111241806------------------------938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010223บ้านทรัพย์เจริญ--1011012028110112116171111646------------------------848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010224บ้านท่าวังย่างควาย--215172413191514131286------------------------358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010225บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน--611011629181815151101456------------------------618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010226บ้านหนองไฮเหนือ315151133517191915161416------------------------549ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010227บ้านลาดเหนือ4113113130361131161111201151816------------------------1119ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010228บ้านโสกรัง2161411234131111815121336------------------------459ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010229บ้านหนองนกออกประชาสรรค์--7191162215151715151296------------------------458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010230บ้านราษฎร์ดำเนิน--41121162218181121101112517------------------------679ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010231ชุมชนหนองไฮ141101111353141171221131131131926------------------------1279ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010232อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง--613833144612741324137414541915173590526------------------------1,04932ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010233บ้านลาดใต้--1318121210171141101171211796------------------------1008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010234หนองเบ็นเจริญวิทย์--1119120271818113181171616------------------------818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010235บ้านหนองแห้วพัฒนา--511162514161518191376------------------------438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010236ชุมชนบ้านหนองแวง--312292604302242171362282251160103424724021216----------------34120ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010237บ้านห้วยหว้า--114152----21512161154------------------------206ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010238บ้านนาเจริญ--1011912922311512212311611111106------------------------1398ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010239บ้านนารี--171161332191171811813111711106221281171673----------------21011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010240บ้านหนองปล้อง--292362654462242412282492392227125624626721696----------------46122ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010241บ้านห้วยไผ่ใต้615151163612161612161286------------------------449ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010242บ้านสะพุงเหนือ217151143616151613181346------------------------489ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010243บ้านโคกสง่า115141103519131515161336------------------------439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010244บ้านห้วยม่วง--81121202131911418113191666------------------------868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010246บ้านเจาทอง--39238277453245251241255252229712------------------------37416ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010247บ้านโนนม่วง5110181233619115121121151596------------------------829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010248บ้านลาดชุมพล--2312614922612612612713623011717171171171513----------------27112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010249บ้านลาดไทรงาม612211614432512312011212311611196------------------------1639ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010250บ้านนาอุดม21611011832151511019181396------------------------579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010251บ้านพัฒนาสามัคคี--1813915722413322913313623721929------------------------24911ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010252หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา611116123341711618113171556171141201513----------------12912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010253แจ้งตราดคลองไทร--18113131210117114117121113192681101161343----------------15711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010254บ้านคลองจันลา--1912013921212011812512012811236------------------------1628ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010255บ้านนาระยะพัฒนา--17112129210125113113111117189613191141363----------------15411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010257บ้านห้วยร่วม--11181192719181101101121566------------------------758ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010258สหประชาสรร141201121463121131241181171151996------------------------1459ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010259บ้านซับชมภู1416111131316110119112123118198617115181403----------------16912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010260บ้านเจาเหนือ3161511437141611016191426------------------------569ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010261บ้านปรางค์มะค่า--141181322151151141181161191976161331271763----------------20511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010262แหลมทองผดุงวิทย์--28126154218229229129238233217611332371282985----------------32818ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010263บ้านโนนผักหวาน--81611421111013113181141596------------------------738ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010264หินเหิบซับภูทอง--718115291718161121101526------------------------678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010265บ้านสามแยกดงสวรรค์--7191162611161213141226------------------------388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010266บ้านวังตะกู711117125315114113161201131816------------------------1069ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010267บ้านซับสีทอง5171812031217171717161466------------------------669ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010268บ้านลาดผักหนาม--81811621218114113114119180651121111283----------------12411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010269บ้านห้วยผักหนาม--9110119210161101121101111596------------------------788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010270หนองฉนวนวิทยาคม--91121212211411518191181756------------------------968ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010271บ้านหนองแวง--11112123251171161181101141806------------------------1038ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030001บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)--131111242121211121191141191976------------------------1218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030002บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)--513182417141519161356------------------------438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030003บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)--12191212111161101131111141756----------------------