ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ

สพท.รหัสโรงเรียนชื่อ (ไทย)นร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย/เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020002บ้านระหัด2836360000919ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020005บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)1033460000449ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020013บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา1124860000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020014บ้านโนนเห็ดไคล2835660000849ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020015บุปผาราม19388600001079ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020017บ้านโนนทอง006960000696ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020018บ้านโนนหนองไฮ1023560000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020020บ้านกลาง1834160000599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020021บ้านแก้งตาดไซ1533160000469ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020024บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา24276600001008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020026บ้านหัวโสก1425460000688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020027บึงมะนาววิทยา2127260000938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020028บ้านจมื่น1123160000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020030บ้านโนนงิ้ว1024160000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020031บ้านเขวา1726860000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020033บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี1124060000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020036บ้านพรมห้วยข่าวิทยา916860000777ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020037บ้านโนนชาด0042000042ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020040บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี113100600001119ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020041บ้านหนองแต้2235960000819ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020047บ้านตลาดอุดมวิทย์13294600001078ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020052บ้านหนองคูวิทยาคม2034160000619ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020054บ้านพีพวย1036160000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020055บ้านโจดพิทยาคาร29280600001098ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020058บ้านท่าคร้อโนนศิลา2227260000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020059บ้านนาสมบูรณ์33370600001039ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020060บ้านห้วยยางดำ1126560000768ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020061บ้านหนองแดงกุดจิก1625160000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020062บ้านหนองโพนงาม2825960000878ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020066บ้านโคกสง่า26378600001049ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020067บ้านทิกแล้ง1026760000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020068บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์1324660000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020069บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)1925660000758ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020070บ้านสารจอดเก่า151104600001197ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020071บ้านดอนหัน2933860000679ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020073บ้านสวนอ้อย1735960000769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020074บ้านหนองปอแดง1725360000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020075บ้านกวางโจนโนนทอง2126260000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020081กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)1023760000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020082บ้านเรือ37277600001148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020083บ้านโนนสาทร2227760000998ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020084ม่วงราษฎร์สามัคคี923860000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020086บ้านกุดโคลน412760000317ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020087บ้านหนองไรไก่1316860000817ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020089บ้านกุดแดง514660000517ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020090บ้านโนนสาวเอ้221350000157ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020092บ้านกุดจอก521330000185ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020096บ้านฝายพญานาค21283600001048ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020097บ้านตาดรินทอง3034960000799ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020100บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)22296600001188ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020101บ้านนาหัวแรด1123460000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020102บ้านโนนหินแร่623560000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020103บ้านดอนเตาเหล็ก1024460000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020104บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา2027460000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020105บ้านนาหนองทุ่ม1624360000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020107บ้านโป่งดินดำ0063000063ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020110บ้านห้างสูง1625460000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020111บ้านดอนไก่เถื่อน2835960000879ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020112บ้านกุดหมากเห็บ522060000258ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020114บ้านดงเมย 2034560000659ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020116เพชรราษฎร์สามัคคี922250000317ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020117บ้านหนองงูเหลือม1332960000429ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020118บ้านโป่งโพธิ์1825360000718ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020119บ้านกุดขอนแก่น1932260000419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020120บ้านเมืองคง2936160000909ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020121บ้านหนองขาม523660000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020122บ้านโนนดินแดง1333160000449ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020123บ้านโนนสลวย622460000308ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020124บ้านหนองสองห้อง321860000218ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020129บ้านโนนงาม1014560000557ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020131บ้านพรมใต้พิทยาคาร532360000289ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020132บ้านกุดหัวช้าง1023660000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020134หนองเบนประภากร1323360000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020136บ้านมูลกระบือ1825260000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020137บ้านสีปลาด2335260000759ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020138บ้านโนนข่า924260000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020139บ้านหัวหนอง2125060000718ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020141บ้านหนองหญ้าข้าวนก23284600001078ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020142หนองเมยสามัคคี2636260000889ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020146บ้านโนนดินจี่27290600001178ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020148บ้านห้วยพลวง1023660000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020150บ้านหินลาดพัฒนา1935760000769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020151บ้านดอนดู่1526760000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020152บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย1336360000769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020153บ้านหนองแฝก2033260000529ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020154บ้านวังหิน1432260000369ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020158บ้านมอญ2327460000978ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020159หัวนานคร2934860000779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020161บ้านนาดี1634260000589ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020163บ้านหนองบัว1124460000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020167บ้านถนนกลาง1434060000549ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020169บ้านดอนหันนาสวรรค์2232060000429ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020170บ้านหินลาด424360000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020171โคกสะอาดศึกษา532060000259ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020172บ้านเหมือดแอ่หนองโดน132546123007911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020173บ้านหลุบค่าย832050000288ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020178หนองมะเกลือบำรุงวิทย์1435060000649ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020179บ้านดอนเค็ง2536460000899ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020180บ้านหนองดินดำ00000000--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020181บ้านโนนสะอาด1131440000257ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020182บ้านหนองพีพ่วน1526860000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020183บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์2335460000779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020185บ้านหนองม่วงบำรุง1432750000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020189บ้านตลุกหิน2534660000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020191บ้านโปร่งสังข์1332860000419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020194บ้านหนองแสงวิทยา2627260000988ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020195บ้านหนองไฮ1323860000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020196บ้านสระแต้1432460000389ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020198บ้านยางคำวิทยา1933260000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020201บ้านท่าทางเกวียน732360000309ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020202บ้านทุ่งคำหลวง822160000298ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020203บ้านนกเขาทอง1334060000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020204บ้านโคกล่าม723260000398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020205บ้านโคกงาม623660000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020206บ้านดงพอง521960000248ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020209บ้านหนองรวก1325660000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020211บ้านโคกสูง-วังศิลา1128560000968ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020212หว้านไพรสามัคคี1426260000768ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020213กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์421050000147ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020214บ้านดงขีสะเดาหวาน2233560000579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020215บ้านโนนสะอาด1424760000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020217บ้านหนองขาม002860000286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020219บ้านหนองแห้วปรางค์กู่634560000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020220บ้านโนนงิ้วงาม0057618300759ประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020221บ้านหนองช้างเอก623160000378ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020223บ้านหนองสามขา1232560000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020224บ้านโปร่ง1833260000509ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020225บ้านโนนคูณ831150000198ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020226บ้านหนองแกหนองโน2226060000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020227บ้านหนองสังข์9292600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020228หนองพอกกองศรี1927560000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020230หนองแต้วรวิทย์1424760000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020231โคกม่วงศึกษา1223760000498ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020232บ้านหนองหญ้าปล้อง1524560000608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020234บ้านหนองปลามันหนองไร่1125460000658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020235โนนศิลาเหล่าเกษตร421650000207ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020236บ้านเหล่ากาดย่า731250000198ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020238บ้านเลิงทุ่ม824660000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020239บ้านโคกไพรวัน1123260000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020240บ้านโสกหว้าโนนหอม29286600001158ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020241บ้านหลุบคา112376273007511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020243บ้านน้ำพุปางวัว2136360000849ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020245บ้านคลองบอน1624860000648ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020247บ้านดงกลาง2326261630010111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020248บ้านดงใต้1826360000818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020249บ้านหนองตากล้า1926660000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020250บ้านกุดแคน522460000298ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020251บ้านท่าศาลา1425660000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020252บ้านโคกนกทา1423360000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020254บ้านดงบัง243246513009912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020256บ้านนาบัว3135160000829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020257บ้านหินรอยเมย1324260000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020259บ้านน้ำอุ่น1024660000568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020262บ้านโนนหัวนา1934060000599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020263บ้านทุ่งพระ82336363007711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020264บ้านห้วยแก้ว2035260000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020265บ้านห้วยไห623460000408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020266บ้านท่าเริงรมย์1233160000439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020267บ้านห้วยทรายทอง812960000377ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020268องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)922160000308ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020270บ้านน้ำทิพย์1833960000579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020273บ้านโนนโจด1125060000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020274บ้านโนนสง่า15291600001068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020276บ้านโสกมะตูม24289600001138ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020277บ้านโจดกลาง2635960000859ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020283บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก001140000114ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020284บ้านปากช่องผาเบียด1726160000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010001บ้านผือวิทยายน1624260000588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010002สระไข่น้ำขุนีวิทยา001040000104ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010003บ้านหนองไผ่ล้อม001340000134ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010007โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา0062000062ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010011บ้านห้วยตะแคง00000000--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010012บ้านห้วยยาง02050000-7ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010014วัดพุทโธวาท2637260000989ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010015หนองสระสำราญราษฎร์1424660000608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010018โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์2834260000709ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010019บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน0063000063ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010021บ้านห้วยหมากแดง32284600001168ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010025บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)1033060000409ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010028บ้านกุดขมิ้น623150000377ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010031นาเสียวศึกษาคาร001250000125ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010032บ้านนาวัง2226060000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010034ไทรงามผดุงวิทย์0053000053ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010035บ้านนาสีนวล3126060000918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010036บ้านแจ้งน้อย2634560000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010038โนนสำราญวิทยา2936762430012012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010044บ้านขี้เหล็กใหญ่1424060000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010051กุดเวียนวิทย์ผดุง2435060000749ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010054การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)1422560000398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010056บ้านโพธิ์ใหญ่1025160000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010059บ้านเสี้ยวน้อย1533860000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010061บ้านขวาน้อย1825960000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010067บ้านซับพระไวย์523960000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010068บ้านหนองหญ้ารังกา21281600001028ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010069บ้านซับม่วง521540000206ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010070โพนทองพิทยา728060000878ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010071บ้านนางเม้ง2524460000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010072บ้านโนนกอก522660000318ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010077บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)2535360000789ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010079บ้านโนนคูณ00000000--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010081บ้านกุดละลม1123260000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010084บ้านโนนสมบูรณ์3234860000809ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010085บ้านดอนหัน1332460000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010086บ้านหนองไผ่พัฒนา1822760000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010087โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม1523160000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010088ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา2135060000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010089บ้านหนองแหนดอนกู่2023760000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010093บ้านชีลองกลาง1834860000669ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010099บ้านม่วงเงาะ1526860000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010101บ้านหินกอง1333060000439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010103บ้านห้วยบงใต้1323260000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010104บ้านสงแคน1623160000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010106บ้านหินลาด421960000238ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010107บ้านวังกำแพง1423960000538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010109ยางนาดีราษฎร์ดำรง1825160000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010111บ้านหลุบโพธิ์1722960000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010113บ้านห้วยหนองจันทิ2724260000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010114บ้านโนนขี้ตุ่น1824260000608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010115บ้านกุดยาง1122760000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010122บ้านต้อน1523060000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010125บ้านโนนตาด1623550000517ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010127บ้านคลองไผ่งาม1423960000538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010129บ้านหนองโสมง924760000568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010131บ้านซับปลากั้ง22283600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010132บ้านแก้งยาว1826663230011611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010133บ้านนาอินทร์แต่ง423160000358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010134บ้านห้วยน้ำคำ1435060000649ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010135บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา27287600001148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010136ท่าแกวิทยากร1924660000658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010138บ้านป่ายาง0043000043ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010139บ้านค่ายหางเรียง1024560000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010140บ้านวังปลาฝา413160000357ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010141บ้านวังกุ่ม1526360000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010143บ้านโนนโพธิ์2427460000988ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010144บ้านห้วยหวาย623760000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010148บ้านโนนโพธิ์26275600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010151สหราษฎร์นุเคราะห์927461930010211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010152บ้านหนองโนน้อย932660000359ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010156บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว1923560000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010159บ้านโนนพันชาติกุดโดน1932360000429ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010160บ้านดอนหันวิทยา1332460000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010161บ้านลำชี1632760000439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010162ชุมชนบ้านโสก82946520010710ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010163บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)1426060000748ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010164บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)003360000336ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010165ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์1232660000389ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010166บ้านโปร่งโก1732060000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010170บ้านนาโจด1033450000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010172บ้านนามน29383600001129ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010173บ้านสำราญ1935560000749ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010174บ้านนาฮี1734460000619ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010175บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น826060000688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010176บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)835960000679ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010177บ้านฝาย1425460000688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010178หนองตาไก้วิทยากร2535460000799ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010179บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)38373600001119ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010180ห้วยไร่วิทยานุกูล831460000229ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010181บ้านห้วยยาง1927260000918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010182บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่2636760000939ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010183บ้านโสกมูลนาค1132860000399ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010188บ้านนาทุ่งใหญ่26274600001008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010189บ้านหนองหอย26282600001088ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010190บ้านหนองลุมพุก20286600001068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010191บ้านหนองสะแก1633160000479ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010192บ้านโชคอำนวย2033360000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010195บ้านปากห้วยเดื่อ1735560000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010199บ้านโนนลาน30275600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010200บ้านโนนถาวร2126660000878ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010201บ้านหนองไห1526060000758ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010204ราษฎร์บำรุง1626060000768ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010205ศรีสว่างสามัคคี22279600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010213บ้านนางแดด19290600001098ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010216บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์3035360000839ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010217บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง923860000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010221บ้านโนนตูม16287600001038ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010222บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง00000000--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010223บ้านทรัพย์เจริญ1827760000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010224บ้านท่าวังย่างควาย923660000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010225บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน1824560000638ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010226บ้านหนองไฮเหนือ1634660000629ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010227บ้านลาดเหนือ30383600001139ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010228บ้านโสกรัง1733660000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010229บ้านหนองนกออกประชาสรรค์1623860000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010230บ้านราษฎร์ดำเนิน1026270000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010233บ้านลาดใต้15286600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010234หนองเบ็นเจริญวิทย์1826760000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010235บ้านหนองแห้วพัฒนา423860000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010237บ้านห้วยหว้า312250000256ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010241บ้านห้วยไผ่ใต้1633260000489ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010242บ้านสะพุงเหนือ1533160000469ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010243บ้านโคกสง่า1534360000589ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010244บ้านห้วยม่วง2326560000888ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010245บ้านหนองกุงบำรุง00000000--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010247บ้านโนนม่วง1426960000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010250บ้านนาอุดม1534760000629ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010257บ้านห้วยร่วม1726860000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010260บ้านเจาเหนือ1834460000629ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010263บ้านโนนผักหวาน1726060000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010264หินเหิบซับภูทอง1825860000768ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010265บ้านสามแยกดงสวรรค์1722260000398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010266บ้านวังตะกู33380600001139ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010267บ้านซับสีทอง2834760000759ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010269บ้านห้วยผักหนาม1825360000718ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010270หนองฉนวนวิทยาคม28277600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010271บ้านหนองแวง16289600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030001บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)20296600001168ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030002บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)724160000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030003บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)2127460000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030004บ้านร่วมมิตร1122060000318ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030005บ้านท่าแตง723460000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030006บ้านเดื่อ1228360000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030007บ้านสำโรงโคก1525560000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030011บ้านหลุบงิ้ว924260000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030013บ้านทุ่งสว่างวัฒนา1725060000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030014บ้านขามราษฎร์นุกูล2126160000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030016บ้านใหม่นาดี1134060000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030018บ้านนา1131640000277ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030019บ้านหนองลูกช้าง1223660000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030022บ้านห้วยยาง1224560000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030023บ้านหนองหญ้าข้าวนก29275600001048ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030024บ้านดอนละนาม1122960000408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030026กันกงบ้านลี่สามัคคี923260000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030027บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)1825960000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030031บ้านห้วยบง2134460000659ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030032บ้านห้วย521450000197ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030033บ้านหนองโดน722060000278ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030034บ้านยางเครือ421250000167ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030035บ้านร้านหญ้า2626460000908ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030036บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)1433060000449ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030037บ้านโนนฝาย1224160000538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030041บ้านโสกรวกหนองซึก2934960000789ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030042บ้านหนองโสน1125660000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030043บ้านทามจาน1431950000338ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030048บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)1225060000628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030049บ้านหนองไผ่ล้อม30280600001108ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030050บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)824160000498ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030052จอมแก้ววิทยา1827160000898ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030054โคกสำราญราษฎร์อำนวย821860000268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030055บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)1727360000908ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030056บ้านซับยาง1223060000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030057บ้านหนองตะครอง624960000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030059บ้านโคกสะอาด1124860000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030060โคกหินตั้งศึกษาศิลป์1328060000938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030061บ้านโปร่งมีชัย0063000063ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030062บ้านกุดตาลาด522660000318ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030064บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)629160000978ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030067บ้านเสลาประชารัฐ1624660000628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030068หินตั้งพิทยากร621560000218ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030069บ้านห้วยทราย3135662830011512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030072บ้านตาล25286600001118ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030073วังกะอาม522460000298ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030075บ้านหนองอีหล่อ522160000268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030076บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)625160000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030077บ้านกลอยสามัคคี822660000348ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030078หนองกกสามัคคี922760000368ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030081บ้านหนองผักแว่น423860000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030082บ้านทองคำพิงวิทยา521760000228ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030083บ้านโคกแฝกดอนทะยิง412260000267ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030085เขาดินพิทยารักษ์28373600001019ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030086บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)1827560000938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030087บ้านหนองดง1323160000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030088หนองประดู่วิทยา2325660000798ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030089บ้านโคกแสว1023260000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030090บ้านละหานค่าย1835360000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030091บ้านตะลอมไผ่163426263008412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030092บ้านหนองจาน2132660000479ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030096บ้านดอนกอก2236660000889ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030104บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน2322260000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030105บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม1723560000528ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030106บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง922560000348ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030107บ้านท่าศิลา321160000148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030108บ้านหนองตานา31385600001169ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030110ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)2124660000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030112บ้านหัวหนอง612860000347ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030113บ้านปากค่ายช่องแมว1322150000347ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030116บ้านหนองกองแก้ว1424460000588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030117บ้านห้วยยางดี1924060000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030118บ้านห้วยไฮ312460000277ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030119บ้านแจ้งใหญ่1927660000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030120บ้านใหม่สามัคคี1523560000508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030121บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ2322220000454ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030122บ้านน้ำลาด7296600001038ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030125บ้านเสลี่ยงทอง31289600001208ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030127บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย72920000164ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030129บ้านโคกสะอาด1427860000928ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030130องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)924160000508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030133บ้านวังตาเทพ43369600001129ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030134วังโพธิ์สว่างศิลป์1124460000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030136บ้านโคกกระเบื้องไห1826560000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030137บ้านหนองใหญ่2027460000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030138บ้านโนนสำราญ2525960000848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030139บ้านโนนสวรรค์1024560000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030140บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์1424660000608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030141บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน2927060000998ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030147บ้านบุ่งเวียนวิทยา1325960000728ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030148บ้านไทรงาม2226360000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030150บ้านวังมน1327260000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030151ซับถาวรพัฒนา1624650000627ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030152บ้านโคกไค1935860000779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030157บ้านห้วยเกตุ18383600001019ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030158บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี00000000--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030161บ้านดงลาน2235360000759ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030162บ้านช่องสำราญ1333460000479ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030163บ้านซับไทร2133060000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030165บ้านประดู่งาม1724960000668ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030167บ้านหนองจะบก1225760000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030168บ้านโนนมะกอกงาม1226560000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030176บ้านหนองขาม1826060000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030177บ้านหนองแขม1023660000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030178บ้านโกรกกุลา1824960000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030179บ้านสามหลักพัฒนา423160000358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030182รังงามวิทยา25292600001178ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030183บ้านหนองตอ3034260000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030184ดอนเปล้าศึกษา832860000369ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030185บ้านโสกคร้อ1223660000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030187บ้านบะเสียว1024860000588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030191บ้านซับเจริญสุข1624760000638ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030192บ้านวังพง1322260000358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030194บ้านโนนสะอาด832050000288ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030195บ้านตลุกคูณพัฒนา24294600001188ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030197บ้านเขื่อนลั่น1228260000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030198บ้านหนองนกเขียน521330000185ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030200บ้านวังกุง2133260000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030201บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์00000000--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030203บ้านโป่งเกต932460000339ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030204บ้านวังขอนสัก1534160000569ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030205บ้านท่าชวน00000000--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพม.ชัยภูมิ36032009เริงรมย์วิทยาคม00006734631136ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพม.ชัยภูมิ36012009ภูพระวิทยาคม00006944131107ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพม.ชัยภูมิ36012004กุดตุ้มวิทยา00006634731136ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1