ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ

สพท.รหัสโรงเรียนชื่อ (ไทย)นร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย/เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020001ศาลาสามัคคี39391600001309ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020002บ้านระหัด2836360000919ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020003บ้านขามป้อม242106600001308ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020004บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)192104600001238ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020005บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)1033460000449ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020011บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์4731569000020312ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020012บ้านเมืองกลางวิทยา402166600002068ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020013บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา1124860000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020014บ้านโนนเห็ดไคล2835660000849ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020015บุปผาราม19388600001079ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020016บ้านโนนเขวา29393600001229ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020017บ้านโนนทอง006960000696ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020018บ้านโนนหนองไฮ1023560000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020019บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง3138564930016512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020020บ้านกลาง1834160000599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020021บ้านแก้งตาดไซ1533160000469ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020022บ้านหนองบัว58219285330030313ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020023บ้านนาสีดา192109600001288ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020024บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา24276600001008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020025บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)62214964030025111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020026บ้านหัวโสก1425460000688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020027บึงมะนาววิทยา2127260000938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020028บ้านจมื่น1123160000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020029บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา34213765230022311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020030บ้านโนนงิ้ว1024160000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020031บ้านเขวา1726860000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020032บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)352134600001698ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020033บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี1124060000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020034บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)52236512000041714ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020035บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)191179600001987ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020036บ้านพรมห้วยข่าวิทยา916860000777ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020037บ้านโนนชาด0042000042ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020039ชุมชนบ้านเมืองเก่า1021519000016111ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020040บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี113100600001119ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020041บ้านหนองแต้2235960000819ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020042เกษตรศิลปวิทยา35313167030023612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020043ชุมชนบ้านหัน322128600001608ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020044บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า513176600002279ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020045บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง14214067430022811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020046บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)221151600001737ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020047บ้านตลาดอุดมวิทย์13294600001078ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020050สระโพนทอง223100600001229ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020051บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)29393600001229ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020052บ้านหนองคูวิทยาคม2034160000619ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020053บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)22113867830023810ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020054บ้านพีพวย1036160000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020055บ้านโจดพิทยาคาร29280600001098ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020056บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)10260697638320517ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020057บ้านฉนวน31296600001278ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020058บ้านท่าคร้อโนนศิลา2227260000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020059บ้านนาสมบูรณ์33370600001039ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020060บ้านห้วยยางดำ1126560000768ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020061บ้านหนองแดงกุดจิก1625160000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020062บ้านหนองโพนงาม2825960000878ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020063บ้านหนองไผ่191113611230024410ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020064บ้านสารจอด382118600001568ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020065บ้านวังม่วง362166614260034414ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020066บ้านโคกสง่า26378600001049ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020067บ้านทิกแล้ง1026760000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020068บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์1324660000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020069บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)1925660000758ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020070บ้านสารจอดเก่า151104600001197ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020071บ้านดอนหัน2933860000679ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020072ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน382120600001588ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020073บ้านสวนอ้อย1735960000769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020074บ้านหนองปอแดง1725360000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020075บ้านกวางโจนโนนทอง2126260000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020077คุรุราษฎร์วิทยา40219087530030513ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020078บ้านดอนจำปา412126600001678ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020079บ้านหนองกุง602171600002318ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020081กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)1023760000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020082บ้านเรือ37277600001148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020083บ้านโนนสาทร2227760000998ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020084ม่วงราษฎร์สามัคคี923860000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020085บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)1626065030012611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020086บ้านกุดโคลน412760000317ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020087บ้านหนองไรไก่1316860000817ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020089บ้านกุดแดง514660000517ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020090บ้านโนนสาวเอ้221350000157ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020092บ้านกุดจอก521330000185ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020093บ้านหนองปลา492152600002018ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020094บ้านธาตุ40213163230020311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020095บ้านหนองกุงใหม่46213264830022611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020096บ้านฝายพญานาค21283600001048ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020097บ้านตาดรินทอง3034960000799ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020098บ้านหนองคัน512148600001998ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020099บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)332117600001508ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020100บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)22296600001188ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020101บ้านนาหัวแรด1123460000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020102บ้านโนนหินแร่623560000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020103บ้านดอนเตาเหล็ก1024460000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020104บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา2027460000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020105บ้านนาหนองทุ่ม1624360000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020106บ้านหนองแซง37215211000018913ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020107บ้านโป่งดินดำ0063000063ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020108บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)4728364030017011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020109บ้านฉนวน29211562730017111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020110บ้านห้างสูง1625460000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020111บ้านดอนไก่เถื่อน2835960000879ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020112บ้านกุดหมากเห็บ522060000258ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020113ฉิมพลีมา392117600001568ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020114บ้านดงเมย 2034560000659ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020115เพชรราษฎร์บำรุง50217012000022014ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020116เพชรราษฎร์สามัคคี922250000317ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020117บ้านหนองงูเหลือม1332960000429ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020118บ้านโป่งโพธิ์1825360000718ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020119บ้านกุดขอนแก่น1932260000419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020120บ้านเมืองคง2936160000909ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020121บ้านหนองขาม523660000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020122บ้านโนนดินแดง1333160000449ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020123บ้านโนนสลวย622460000308ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020124บ้านหนองสองห้อง321860000218ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020125ภูมิวิทยา7841,0223200001,10036ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020126บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)362132600001688ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020127บ้านหว้าทอง372115600001528ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020128ชุมชนบ้านหนองเซียงซา29292600001218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020129บ้านโนนงาม1014560000557ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020131บ้านพรมใต้พิทยาคาร532360000289ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020132บ้านกุดหัวช้าง1023660000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020133บ้านหนองบัวพรม32289600001218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020134หนองเบนประภากร1323360000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020135บ้านหนองคอนไทย232109600001328ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020136บ้านมูลกระบือ1825260000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020137บ้านสีปลาด2335260000759ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020138บ้านโนนข่า924260000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020139บ้านหัวหนอง2125060000718ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020141บ้านหนองหญ้าข้าวนก23284600001078ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020142หนองเมยสามัคคี2636260000889ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020143บ้านแดงสว่าง583164623860046015ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020144โนนเสลาประสาทวิทย์31210365930019311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020145เนรมิตศึกษา403106616860031415ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020146บ้านโนนดินจี่27290600001178ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020147บ้านหนองแวง4027564730016211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020148บ้านห้วยพลวง1023660000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020149บ้านหนองเม็ก3229163630015911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020150บ้านหินลาดพัฒนา1935760000769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020151บ้านดอนดู่1526760000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020152บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย1336360000769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020153บ้านหนองแฝก2033260000529ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020154บ้านวังหิน1432260000369ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020155ชัยชุมพลวิทยา35212964530020911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020157ชุมชนแท่นประจัน95531913000041418ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020158บ้านมอญ2327460000978ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020159หัวนานคร2934860000779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020160บ้านโนนคูณ313131600001629ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020161บ้านนาดี1634260000589ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020162บ้านหนองผักหลอด2427262730012311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020163บ้านหนองบัว1124460000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020164บ้านข่าเชียงพิน302109600001398ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020165บ้านสะเดาหนองไผ่49379600001289ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020166ไตรมิตรพิทยา44310563330018212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020167บ้านถนนกลาง1434060000549ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020168บ้านนายม34387600001219ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020169บ้านดอนหันนาสวรรค์2232060000429ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020170บ้านหินลาด424360000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020171โคกสะอาดศึกษา532060000259ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020172บ้านเหมือดแอ่หนองโดน132546123007911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020173บ้านหลุบค่าย832050000288ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020174สามสวนวิทยา50319894530029315ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020175บ้านโจดโนนข่า40212367030023311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020176บ้านหนองคู39213365130022311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020177บ้านหนองเรือ412120600001618ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020178หนองมะเกลือบำรุงวิทย์1435060000649ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020179บ้านดอนเค็ง2536460000899ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020181บ้านโนนสะอาด1131440000257ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020182บ้านหนองพีพ่วน1526860000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020183บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์2335460000779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020184บ้านเก่าวิทยานุกูล2829265530017511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020185บ้านหนองม่วงบำรุง1432750000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020186บ้านเซียมป่าหม้อ2737464930015012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020188บ้านโคกกุง34213976830024112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020189บ้านตลุกหิน2534660000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020190บ้านหนองแวง2835963530012212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020191บ้านโปร่งสังข์1332860000419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020192ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่83435015403140083633ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020193ศรีแก้งคร้อ19679863300001,18240ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020194บ้านหนองแสงวิทยา2627260000988ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020195บ้านหนองไฮ1323860000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020196บ้านสระแต้1432460000389ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020198บ้านยางคำวิทยา1933260000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020199บ้านท่ามะไฟหวาน6331347000019710ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020200บ้านกุดโง้งดงสวรรค์64416789460032518ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020201บ้านท่าทางเกวียน732360000309ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020202บ้านทุ่งคำหลวง822160000298ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020203บ้านนกเขาทอง1334060000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020204บ้านโคกล่าม723260000398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020205บ้านโคกงาม623660000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020206บ้านดงพอง521960000248ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020207บ้านนาหนองทุ่ม56318711000024314ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020208บ้านนาแก55318010000023513ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020209บ้านหนองรวก1325660000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020210บ้านหนองไผ่ล้อม433100600001439ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020211บ้านโคกสูง-วังศิลา1128560000968ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020212หว้านไพรสามัคคี1426260000768ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020213กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์421050000147ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020214บ้านดงขีสะเดาหวาน2233560000579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020215บ้านโนนสะอาด1424760000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020216บ้านแก้ง-โนนส้มกบ232141600001648ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020217บ้านหนองขาม002860000286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020219บ้านหนองแห้วปรางค์กู่634560000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020220บ้านโนนงิ้วงาม0057618300759ประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020221บ้านหนองช้างเอก623160000378ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020222บ้านซำมูลนาก3138462530014012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020223บ้านหนองสามขา1232560000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020224บ้านโปร่ง1833260000509ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020225บ้านโนนคูณ831150000198ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020226บ้านหนองแกหนองโน2226060000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020227บ้านหนองสังข์9292600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020228หนองพอกกองศรี1927560000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020229หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น30295600001258ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020230หนองแต้วรวิทย์1424760000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020231โคกม่วงศึกษา1223760000498ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020232บ้านหนองหญ้าปล้อง1524560000608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020233บ้านก่าน30299600001298ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020234บ้านหนองปลามันหนองไร่1125460000658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020235โนนศิลาเหล่าเกษตร421650000207ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020236บ้านเหล่ากาดย่า731250000198ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020237บ้านภูดินหินกอง2637863930014312ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020238บ้านเลิงทุ่ม824660000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020239บ้านโคกไพรวัน1123260000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020240บ้านโสกหว้าโนนหอม29286600001158ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020241บ้านหลุบคา112376273007511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020242บ้านคอนสาร29310466430019712ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020243บ้านน้ำพุปางวัว2136360000849ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020245บ้านคลองบอน1624860000648ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020247บ้านดงกลาง2326261630010111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020248บ้านดงใต้1826360000818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020249บ้านหนองตากล้า1926660000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020250บ้านกุดแคน522460000298ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020251บ้านท่าศาลา1425660000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020252บ้านโคกนกทา1423360000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020254บ้านดงบัง243246513009912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020255บ้านม่วง41392600001339ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020256บ้านนาบัว3135160000829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020257บ้านหินรอยเมย1324260000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020258บ้านนาเกาะ43382600001259ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020259บ้านน้ำอุ่น1024660000568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020260บ้านนาวงเดือน4631478000019311ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020261บ้านน้ำพุหินลาด46380600001269ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020262บ้านโนนหัวนา1934060000599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020263บ้านทุ่งพระ82336363007711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020264บ้านห้วยแก้ว2035260000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020265บ้านห้วยไห623460000408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020266บ้านท่าเริงรมย์1233160000439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020267บ้านห้วยทรายทอง812960000377ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020268องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)922160000308ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020269บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)542178117130030316ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020270บ้านน้ำทิพย์1833960000579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020272บ้านหนองเชียงรอด302103600001338ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020273บ้านโนนโจด1125060000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020274บ้านโนนสง่า15291600001068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020275บ้านโนนคูณ262100600001268ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020276บ้านโสกมะตูม24289600001138ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020277บ้านโจดกลาง2635960000859ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020278บ้านดอนอุดม31392600001239ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020279ชุมชนห้วยยาง75316586830030814ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020280บ้านหนองหล่มคลองเตย52316082920024113ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020281บ้านโนนเพิ่ม48387600001359ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020282บ้านป่าว่าน723136600002089ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020283บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก001140000114ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020284บ้านปากช่องผาเบียด1726160000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010001บ้านผือวิทยายน1624260000588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010002สระไข่น้ำขุนีวิทยา001040000104ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010003บ้านหนองไผ่ล้อม001340000134ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010005กุดตุ้มสามัคคีวิทยา362172700002089ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010006บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)43213566330024111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010007โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา0062000062ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010013โนนหว้านไพล39388600001279ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010014วัดพุทโธวาท2637260000989ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010015หนองสระสำราญราษฎร์1424660000608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010016บ้านหนองบัวขาว653105600001709ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010018โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์2834260000709ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010019บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน0063000063ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010020บ้านท่าหินโงม9142411217760050922ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010021บ้านห้วยหมากแดง32284600001168ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010022บ้านวังโพน42210666230021011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010025บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)1033060000409ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010026นาฝายวิทยา54313966230025512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010027บ้านช่อระกา37214367330025311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010028บ้านกุดขมิ้น623150000377ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010029บ้านหนองหญ้าปล้อง423104600001469ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010031นาเสียวศึกษาคาร001250000125ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010032บ้านนาวัง2226060000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010034ไทรงามผดุงวิทย์0053000053ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010035บ้านนาสีนวล3126060000918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010036บ้านแจ้งน้อย2634560000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010038โนนสำราญวิทยา2936762430012012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010039ฉิมพลีวิทยา7142631111040044419ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010041เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์252126600001518ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010044บ้านขี้เหล็กใหญ่1424060000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010045สุนทรวัฒนา14661,2483900001,39445ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010046อนุบาลชัยภูมิ291142,0245400002,31568ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010048ชุมพลสวรรค์วิทยา3437263430014012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010049โค้งน้ำตับวิทยาคาร704244129730041119ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010050วังก้านเหลืองดรุณกิจ733147600002209ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010051กุดเวียนวิทย์ผดุง2435060000749ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010052อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว76525812000033417ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010053บ้านเล่าวิทยาคาร472142600001898ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010054การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)1422560000398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010056บ้านโพธิ์ใหญ่1025160000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010059บ้านเสี้ยวน้อย1533860000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010060ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา3427663530014511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010061บ้านขวาน้อย1825960000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010067บ้านซับพระไวย์523960000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010068บ้านหนองหญ้ารังกา21281600001028ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010069บ้านซับม่วง521540000206ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010070โพนทองพิทยา728060000878ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010071บ้านนางเม้ง2524460000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010072บ้านโนนกอก522660000318ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010075บ้านลาดใหญ่714211812660040818ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010077บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)2535360000789ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010081บ้านกุดละลม1123260000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010082หนองนาแซงวิทยา3639964230017712ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010084บ้านโนนสมบูรณ์3234860000809ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010085บ้านดอนหัน1332460000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010086บ้านหนองไผ่พัฒนา1822760000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010087โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม1523160000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010088ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา2135060000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010089บ้านหนองแหนดอนกู่2023760000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010090ห้วยต้อนวิทยา562156600002128ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010093บ้านชีลองกลาง1834860000669ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010094บ้านชีลองใต้28210963830017511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010095สามพันตาราษฎร์อุทิศ342108600001428ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010097ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)3427963330014611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010098บ้านชีลองเหนือ4328164130016511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010099บ้านม่วงเงาะ1526860000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010100บ้านห้วยบงเหนือ2627465530015511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010101บ้านหินกอง1333060000439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010102บ้านห้วยหว้า29211362530016711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010103บ้านห้วยบงใต้1323260000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010104บ้านสงแคน1623160000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010106บ้านหินลาด421960000238ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010107บ้านวังกำแพง1423960000538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010108บ้านหนองกระทุ่ม322111600001438ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010109ยางนาดีราษฎร์ดำรง1825160000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010110บ้านหนองอ้อ38210963630018311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010111บ้านหลุบโพธิ์1722960000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010112บ้านกุดไผ่2928767230018811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010113บ้านห้วยหนองจันทิ2724260000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010114บ้านโนนขี้ตุ่น1824260000608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010115บ้านกุดยาง1122760000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010117บ้านโนนเปลือย33210665130019011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010119บ้านกุดหูลิง51212765530023311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010121บ้านโนนแดง4821778000022510ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010122บ้านต้อน1523060000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010123อนุบาลบ้านเขว้า562190700002469ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010124บ้านเขว้าศึกษา3522019000023611ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010125บ้านโนนตาด1623550000517ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010126บ้านกุดฉนวน302104600001348ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010127บ้านคลองไผ่งาม1423960000538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010129บ้านหนองโสมง924760000568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010130บ้านหว้าเฒ่า44383600001279ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010131บ้านซับปลากั้ง22283600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010132บ้านแก้งยาว1826663230011611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010133บ้านนาอินทร์แต่ง423160000358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010134บ้านห้วยน้ำคำ1435060000649ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010135บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา27287600001148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010136ท่าแกวิทยากร1924660000658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010137โนนน้อยแผ่นดินทอง3229765030017911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010138บ้านป่ายาง0043000043ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010139บ้านค่ายหางเรียง1024560000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010140บ้านวังปลาฝา413160000357ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010141บ้านวังกุ่ม1526360000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010143บ้านโนนโพธิ์2427460000988ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010144บ้านห้วยหวาย623760000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010145ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)944365163330049223ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010146บ้านคอนสวรรค์4629364830018711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010148บ้านโนนโพธิ์26275600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010151สหราษฎร์นุเคราะห์927461930010211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010152บ้านหนองโนน้อย932660000359ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010153บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)2526663830012911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010155บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)302133600001638ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010156บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว1923560000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010157บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา29212264030019111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010158บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)432139600001828ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010159บ้านโนนพันชาติกุดโดน1932360000429ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010160บ้านดอนหันวิทยา1332460000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010161บ้านลำชี1632760000439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010162ชุมชนบ้านโสก82946520010710ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010163บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)1426060000748ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010164บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)003360000336ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010165ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์1232660000389ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010166บ้านโปร่งโก1732060000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010167บ้านยางหวาย38213263930020911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010170บ้านนาโจด1033450000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010172บ้านนามน29383600001129ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010173บ้านสำราญ1935560000749ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010174บ้านนาฮี1734460000619ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010175บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น826060000688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010176บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)835960000679ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010177บ้านฝาย1425460000688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010178หนองตาไก้วิทยากร2535460000799ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010179บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)38373600001119ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010180ห้วยไร่วิทยานุกูล831460000229ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010181บ้านห้วยยาง1927260000918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010182บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่2636760000939ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010183บ้านโสกมูลนาค1132860000399ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010184บ้านหนองไฮโคกสง่า3538262530014212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010186บ้านนาคานหักประชานุสรณ์322144711050028614ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010187บ้านกุดชุมแสง55217477730030612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010188บ้านนาทุ่งใหญ่26274600001008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010189บ้านหนองหอย26282600001088ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010190บ้านหนองลุมพุก20286600001068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010191บ้านหนองสะแก1633160000479ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010192บ้านโชคอำนวย2033360000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010193คุรุประชานุกูล57216710000022412ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010194บ้านห้วยกนทา714222117730037018ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010195บ้านปากห้วยเดื่อ1735560000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010196บ้านท่าข่อย30296600001268ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010197หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา49217267030029111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010198บ้านหัวนาคำ41213965730023711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010199บ้านโนนลาน30275600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010200บ้านโนนถาวร2126660000878ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010201บ้านหนองไห1526060000758ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010202บ้านบ่อทอง66320978530036013ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010204ราษฎร์บำรุง1626060000768ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010205ศรีสว่างสามัคคี22279600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010206บ้านโนนสะอาด56216766530028811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010207บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)46210765730021011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010208บ้านโนนศรีทอง35292600001278ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010210บ้านโนนเหม่า422194600002368ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010211บ้านโหล่นสามัคคี554225125930033919ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010212บ้านห้วยกุ่ม47218266430029311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010213บ้านนางแดด19290600001098ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010214บ้านโนนศรีสง่า2629669130021311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010215บ้านคลองเจริญ212105600001268ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010216บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์3035360000839ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010217บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง923860000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010218บ้านโคกกรวดหนองพวง503111610230026312ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010219บ้านนางแดดเหนือ27212665330020611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010220บ้านห้วยหัน22210766130019011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010221บ้านโนนตูม16287600001038ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010223บ้านทรัพย์เจริญ1827760000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010224บ้านท่าวังย่างควาย923660000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010225บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน1824560000638ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010226บ้านหนองไฮเหนือ1634660000629ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010227บ้านลาดเหนือ30383600001139ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010228บ้านโสกรัง1733660000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010229บ้านหนองนกออกประชาสรรค์1623860000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010230บ้านราษฎร์ดำเนิน1026270000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010231บ้านหนองไฮใต้37391600001289ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010232อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง14568912600001,03632ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010233บ้านลาดใต้15286600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010234หนองเบ็นเจริญวิทย์1826760000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010235บ้านหนองแห้วพัฒนา423860000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010236ชุมชนบ้านหนองแวง5931691012760035519ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010237บ้านห้วยหว้า312250000256ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010238บ้านนาเจริญ402102600001428ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010239บ้านนารี39210266830020911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010240บ้านหนองปล้อง7942161216760046222ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010241บ้านห้วยไผ่ใต้1633260000489ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010242บ้านสะพุงเหนือ1533160000469ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010243บ้านโคกสง่า1534360000589ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010244บ้านห้วยม่วง2326560000888ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010246บ้านเจาทอง84427412000035816ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010247บ้านโนนม่วง1426960000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010248บ้านลาดชุมพล57217765130028511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010249บ้านลาดไทรงาม493118600001679ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010250บ้านนาอุดม1534760000629ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010251บ้านพัฒนาสามัคคี58320712000026515ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010252หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา2136465430013912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010253แจ้งตราดคลองไทร2329264130015611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010254บ้านคลองจันลา332139600001728ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010255บ้านนาระยะพัฒนา2429463030014811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010257บ้านห้วยร่วม1726860000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010258สหประชาสรร43398600001419ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010259บ้านซับชมภู32310764330018212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010260บ้านเจาเหนือ1834460000629ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010261บ้านปรางค์มะค่า33210977430021612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010262แหลมทองผดุงวิทย์4521961110450034518ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010263บ้านโนนผักหวาน1726060000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010264หินเหิบซับภูทอง1825860000768ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010265บ้านสามแยกดงสวรรค์1722260000398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010266บ้านวังตะกู33380600001139ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010267บ้านซับสีทอง2834760000759ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010268บ้านลาดผักหนาม2328264330014811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010269บ้านห้วยผักหนาม1825360000718ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010270หนองฉนวนวิทยาคม28277600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010271บ้านหนองแวง16289600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030001บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)20296600001168ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030002บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)724160000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030003บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)2127460000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030004บ้านร่วมมิตร1122060000318ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030005บ้านท่าแตง723460000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030006บ้านเดื่อ1228360000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030007บ้านสำโรงโคก1525560000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030008จัตุรัสวิทยานุกูล7555171819160078329ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030009บ้านมะเกลือโนนทอง35211565330020311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030011บ้านหลุบงิ้ว924260000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030012บ้านสระสี่เหลี่ยม36285600001218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030013บ้านทุ่งสว่างวัฒนา1725060000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030014บ้านขามราษฎร์นุกูล2126160000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030015บ้านโนนคร้อ332103600001368ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030016บ้านใหม่นาดี1134060000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030018บ้านนา1131640000277ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030019บ้านหนองลูกช้าง1223660000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030020บ้านงิ้ว1939363030014212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030021บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)76423612000031216ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030022บ้านห้วยยาง1224560000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030023บ้านหนองหญ้าข้าวนก29275600001048ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030024บ้านดอนละนาม1122960000408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030025บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)42215265430024811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030026กันกงบ้านลี่สามัคคี923260000418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030027บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)1825960000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030028บ้านส้มป่อย32211465030019611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030029บ้านโนนเชือก3429866430019611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030030บ้านหนองม่วง352136600001718ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030031บ้านห้วยบง2134460000659ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030032บ้านห้วย521450000197ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030033บ้านหนองโดน722060000278ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030034บ้านยางเครือ421250000167ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030035บ้านร้านหญ้า2626460000908ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030036บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)1433060000449ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030037บ้านโนนฝาย1224160000538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030039ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)29214966830024611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030040บ้านหนองลุมพุก29211864530019211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030041บ้านโสกรวกหนองซึก2934960000789ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030042บ้านหนองโสน1125660000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030043บ้านทามจาน1431950000338ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030044ชุมชนบัวบานสามัคคี80429912000037916ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030045บ้านโคกโต่งโต้น2126463930012411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030047บ้านหนองบัวใหญ่63321110000027413ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030048บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)1225060000628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030049บ้านหนองไผ่ล้อม30280600001108ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030050บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)824160000498ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030051บ้านเกาะมะนาว2629765430017711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030052จอมแก้ววิทยา1827160000898ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030053โคกเพชรวิทยาคาร29210169830022811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030054โคกสำราญราษฎร์อำนวย821860000268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030055บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)1727360000908ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030056บ้านซับยาง1223060000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030057บ้านหนองตะครอง624960000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030058ปากจาบวิทยา3239863630016612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030059บ้านโคกสะอาด1124860000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030060โคกหินตั้งศึกษาศิลป์1328060000938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030061บ้านโปร่งมีชัย0063000063ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030062บ้านกุดตาลาด522660000318ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030063โคกเริงรมย์ศิลปาคาร2137265530014812ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030064บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)629160000978ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030065บ้านหนองตะไก้2339263430014912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030066ชุมชนชวนวิทยา56337218000042821ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030067บ้านเสลาประชารัฐ1624660000628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030068หินตั้งพิทยากร621560000218ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030069บ้านห้วยทราย3135662830011512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030071บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)282112600001408ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030072บ้านตาล25286600001118ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030073วังกะอาม522460000298ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030075บ้านหนองอีหล่อ522160000268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030076บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)625160000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030077บ้านกลอยสามัคคี822660000348ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030078หนองกกสามัคคี922760000368ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030079ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)82536617000044822ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030080ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)44213063630021011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030081บ้านหนองผักแว่น423860000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030082บ้านทองคำพิงวิทยา521760000228ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030083บ้านโคกแฝกดอนทะยิง412260000267ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030084หัวสระวิทยา21210563730016311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030085เขาดินพิทยารักษ์28373600001019ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030086บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)1827560000938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030087บ้านหนองดง1323160000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030088หนองประดู่วิทยา2325660000798ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030089บ้านโคกแสว1023260000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030090บ้านละหานค่าย1835360000719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030091บ้านตะลอมไผ่163426263008412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030092บ้านหนองจาน2132660000479ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030093บ้านโคกสะอาด3136864430014312ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030095โป่งขุนเพชร1936463830012112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030096บ้านดอนกอก2236660000889ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030098บ้านวังตะเฆ่4832481214660044221ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030099บ้านวังกะทะ57215177330028112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030100บ้านหัวสะพาน29298600001278ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030101บ้านวังอ้ายจีด3529564230017211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030102บ้านสำนักตูมกา3128164130015311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030103บ้านท่าโป่ง764372122459175686831ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030104บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน2322260000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030105บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม1723560000528ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030106บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง922560000348ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030107บ้านท่าศิลา321160000148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030108บ้านหนองตานา31385600001169ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030109บ้านโสกปลาดุก33213267230023711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030110ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)2124660000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030111ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว4131458000018611ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030112บ้านหัวหนอง612860000347ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030113บ้านปากค่ายช่องแมว1322150000347ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030114บ้านหนองโจด402175600002158ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030115ชุมชนบ้านห้วยแย้76431914000039518ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030116บ้านหนองกองแก้ว1424460000588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030117บ้านห้วยยางดี1924060000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030118บ้านห้วยไฮ312460000277ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030119บ้านแจ้งใหญ่1927660000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030120บ้านใหม่สามัคคี1523560000508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030121บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ2322220000454ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030122บ้านน้ำลาด7296600001038ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030123บ้านนาประชาสัมพันธ์70430214000037218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030124บ้านวังตาท้าว32213365230021711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030125บ้านเสลี่ยงทอง31289600001208ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030126บ้านหัวสะพานประชาสรรค์482178600002268ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030127บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย72920000164ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030128หินฝนวิทยาคม2328063830014111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030129บ้านโคกสะอาด1427860000928ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030130องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)924160000508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030131บ้านวังอ้ายคง47311364430020412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030132วังใหม่พัฒนา29214067530024411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030133บ้านวังตาเทพ43369600001129ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030134วังโพธิ์สว่างศิลป์1124460000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030135บ้านไร่พัฒนา554221916560044119ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030136บ้านโคกกระเบื้องไห1826560000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030137บ้านหนองใหญ่2027460000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030138บ้านโนนสำราญ2525960000848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030139บ้านโนนสวรรค์1024560000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030140บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์1424660000608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030141บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน2927060000998ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030142บ้านสะพานหิน26213065830021411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030143บ้านโป่งนกพิทยา37211263930018811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030144บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา29210463630016911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030145บ้านสะพานยาว36214665530023711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030146บ้านศิลาทอง3329264130016611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030147บ้านบุ่งเวียนวิทยา1325960000728ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030148บ้านไทรงาม2226360000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030149ซับมงคลวิทยา35210664730018811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030150บ้านวังมน1327260000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030151ซับถาวรพัฒนา1624650000627ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030152บ้านโคกไค1935860000779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030153บ้านยางเกี่ยวแฝก492209910140035915ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030155บ้านซับหมี343110600001449ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030157บ้านห้วยเกตุ18383600001019ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030159อนุบาลเทพสถิต233862221000085529ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030161บ้านดงลาน2235360000759ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030162บ้านช่องสำราญ1333460000479ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030163บ้านซับไทร2133060000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030164บ้านยางเตี้ยโคกรัง81221410000029512ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030165บ้านประดู่งาม1724960000668ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030166ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว6432361010240040217ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030167บ้านหนองจะบก1225760000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030168บ้านโนนมะกอกงาม1226560000778ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030169บ้านวังตาลาดสมบูรณ์482183109230032315ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030171บ้านวังคมคาย363102600001389ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030172ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล30212865230021011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030174บ้านหนองดินดำ33394600001279ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030175บ้านขี้เหล็ก3228364730016211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030176บ้านหนองขาม1826060000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030177บ้านหนองแขม1023660000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030178บ้านโกรกกุลา1824960000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030179บ้านสามหลักพัฒนา423160000358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030180ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร352151600001868ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030181บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี422133700001759ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030182รังงามวิทยา25292600001178ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030183บ้านหนองตอ3034260000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030184ดอนเปล้าศึกษา832860000369ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030185บ้านโสกคร้อ1223660000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030186บ้านหนองผักชี262104600001308ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030187บ้านบะเสียว1024860000588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030188บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)71426112117361351022ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030189ซับใหญ่วิทยาคม643317122659182682830ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030191บ้านซับเจริญสุข1624760000638ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030192บ้านวังพง1322260000358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030193บ้านบุฉนวน31210565030018611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030194บ้านโนนสะอาด832050000288ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030195บ้านตลุกคูณพัฒนา24294600001188ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030197บ้านเขื่อนลั่น1228260000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030198บ้านหนองนกเขียน521330000185ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030199บ้านซับใหม่1427164430012911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030200บ้านวังกุง2133260000539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030202บ้านท่ากูบ37213074130020812ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030203บ้านโป่งเกต932460000339ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030204บ้านวังขอนสัก1534160000569ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1