ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 251217
55%
117:1
อนุบาล 39514
45%
114:1
ระดับปฐมวัย141731
29%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 16713
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 213720
26%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
9%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 412618
23%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 5268
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 62911
14%
111:1
ระดับประถมศึกษา393877
71%
613:1
รวมทั้งสิ้น5355108
100%
814:1