สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 19-9
10%
19:1
อนุบาล 2122133
36%
57:1
อนุบาล 3173249
54%
510:1
ระดับปฐมวัย385391
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 1332154
14%
511:1
ประถมศึกษาปีที่ 2343468
18%
611:1
ประถมศึกษาปีที่ 3343064
17%
611:1
ประถมศึกษาปีที่ 4283361
16%
610:1
ประถมศึกษาปีที่ 5452469
18%
612:1
ประถมศึกษาปีที่ 6284068
18%
611:1
ระดับประถมศึกษา202182384
81%
3511:1
รวมทั้งสิ้น240235475
100%
4610:1