สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1202848
24%
412:1
อนุบาล 2383472
36%
89:1
อนุบาล 3413980
40%
810:1
ระดับปฐมวัย99101200
24%
2010:1
ประถมศึกษาปีที่ 1444387
13%
910:1
ประถมศึกษาปีที่ 26546111
17%
1011:1
ประถมศึกษาปีที่ 35451105
16%
912:1
ประถมศึกษาปีที่ 4494392
14%
910:1
ประถมศึกษาปีที่ 55377130
20%
1013:1
ประถมศึกษาปีที่ 66460124
19%
1012:1
ระดับประถมศึกษา329320649
76%
5711:1
รวมทั้งสิ้น428421849
100%
7711:1