สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1212748
24%
412:1
อนุบาล 2363571
36%
89:1
อนุบาล 3394079
40%
810:1
ระดับปฐมวัย96102198
23%
2010:1
ประถมศึกษาปีที่ 1444185
13%
99:1
ประถมศึกษาปีที่ 26346109
17%
1011:1
ประถมศึกษาปีที่ 35351104
16%
912:1
ประถมศึกษาปีที่ 4494392
14%
910:1
ประถมศึกษาปีที่ 55579134
21%
1013:1
ประถมศึกษาปีที่ 66660126
19%
1013:1
ระดับประถมศึกษา330320650
77%
5711:1
รวมทั้งสิ้น426422848
100%
7711:1