ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านห้วยทรายทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020267
PERCODE 6 หลัก100604
กระทรวง 10 หลัก1036100604
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทรายทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaisaithong
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยทรายทอง
ตำบลทุ่งพระ
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์866665151
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100604
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.65523848
Longitude
101.7473029

KM.

นางสาว ฤทัยขวัญ อนันเต่า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว เบญจพร กันหาเขียว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาย ชินวัตร สีสันต์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว ชญานิศ แก้วไชย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน