ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านห้วยไห
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020265
PERCODE 6 หลัก100602
กระทรวง 10 หลัก1036100602
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไห
ชื่อ (อังกฤษ)Huayhai school
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยไห
ตำบลทุ่งพระ
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870565
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100602
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6252212
Longitude
101.8991527

KM.

นางสาว อัจฉรวดี ปุนนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาย เกษมยุทธ พิทักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน