ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านห้วยแก้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020264
PERCODE 6 หลัก100601
กระทรวง 10 หลัก1036100601
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)HuayKeaw
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยแก้ว
ตำบลทุ่งพระ
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870564
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100601
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.64892765
Longitude
101.8214028

KM.

นาง สุณิตา บุริมาศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ราตรี เกาแก้ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว ศุภลักษณ์ ปราบนอก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาย อภิสิทธิ์ มีปัญญา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว ศุภลักษณ์ ปราบนอก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาย นิทัศน์ พุกมาก
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน