ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านน้ำอุ่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020259
PERCODE 6 หลัก100599
กระทรวง 10 หลัก1036100599
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำอุ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Num-Un
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านน้ำอุ่น
ตำบลทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870173
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100599
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5788171
Longitude
101.863921

KM.

นาย สุภาพ วาลย์มนตรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาย วรนันท์ เย็นสถิตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว ชนม์นิภา เข้าใจการ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว อัมพวรรณ พรมมาตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว พรรณี แย้มอดุลย์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน