ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองปลามันหนองไร่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020234
PERCODE 6 หลัก100427
กระทรวง 10 หลัก1036100427
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองปลามันหนองไร่
ชื่อ (อังกฤษ)Banongplamannongrai
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองปลามัน
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870234
อีเมล์แอดเดรสaction2554@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100427
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.2586801
Longitude
102.3409081

KM.

นาย ยรรยง ชาติชำนาญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาย ชาติรวี สีเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาง บุญมี โพธินาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นางสาว พรทิพย์ ก่อพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย สรไกร งามประเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน