ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองช้างเอก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020221
PERCODE 6 หลัก100419
กระทรวง 10 หลัก1036100419
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองช้างเอก
ชื่อ (อังกฤษ)Nongcharngeak
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองช้างเอก
ตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109129
อีเมล์แอดเดรสcharngeak@Gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100419
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.1707122
Longitude
102.1382891

KM.

นาย บุญเพ็ง ผ่านพูล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง เพียรทอง ลีแวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง มุจลินทร์ ต่อศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย ทนงค์ศักดิ์ ทีนะกุล
ตำแหน่งพนักงานราชการ(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาย ณัฐวุฒิ วงศ์อาสา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาย ประหยัด เหล่าดิ้ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน