ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโคกสูง-วังศิลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020211
PERCODE 6 หลัก100395
กระทรวง 10 หลัก1036100395
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูง-วังศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKSUNG-WANGSILA SCHOOL
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโคกสูง
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44823620
อีเมล์แอดเดรส36020211@chaiyaphum2.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100395
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.18625129
Longitude
102.3110834

KM.

นาย จิระพันธ์ นาเจริญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว สีรินทร ด้วงคำจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง เกล็ดแก้ว อัครเดโชกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว นัฐกานต์ พิลาทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว ธิดาทิพย์ ผายลาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว สมมาตร เค้าแก้ว
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว เบญจมาศ นาสมภักดิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน