ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโคกงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020205
PERCODE 6 หลัก100406
กระทรวง 10 หลัก1036100406
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kokngam
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโคกงาม
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์885914735
อีเมล์แอดเดรสkokngam_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100406
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.08019701
Longitude
102.2245867

KM.

นาย ประยุทธ งามสกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นางสาว สุดารัตน์ อรรคพิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว เขมพร พงษ์อุดทา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว ฐานุตรา สร้างนา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว วััลลยา อิงชัยภูมิ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน