ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโคกล่าม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020204
PERCODE 6 หลัก100405
กระทรวง 10 หลัก1036100405
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกล่าม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoklamschool
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกล่าม
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870124
อีเมล์แอดเดรสkoklampass@thaimail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100405
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.0707695
Longitude
102.1612889

KM.

นางสาว สรารัตน์ กาษินครบุรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว สมสมัย มะลัยขวัญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว วารุณี มะนาวหวาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นางสาว ไพจิตร พงษ์อุดทา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
Mr. Admin School
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน