ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านตลุกหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020189
PERCODE 6 หลัก100409
กระทรวง 10 หลัก1036100409
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตลุกหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Talukhin school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านตลุกหิน
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์95417416
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100409
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.09458685
Longitude
102.1298825

KM.

นาย นัธวุฒิ สมศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาย เสน่ห์ ทองจำรูญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง วาสิฏฐี กันตี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาง สุกัญญา ภูธรรมมา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2627
นาย เสน่ห์ ทองจำรูญ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน