ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองดินดำ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020180
PERCODE 6 หลัก100508
กระทรวง 10 หลัก1036100508
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองดินดำ
ชื่อ (อังกฤษ)nongdindum
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองดินดำ
ตำบลหนองคู
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109319
อีเมล์แอดเดรสnongdindum999@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100508
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.27235771
Longitude
102.3916984

KM.

นางสาว กมลรัตน์ สีสมทา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน