ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านวังหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020154
PERCODE 6 หลัก100500
กระทรวง 10 หลัก1036100500
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Wanghin
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านวังหิน
ตำบลบ้านเต่า
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสBanwanghinschool.wh@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100500
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.3723225
Longitude
102.3645538

KM.

นางสาว ฐิตาพร ขันศิลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย นฤภัย ประดิษฐ์แท่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว นภัสวรรณ บุญศิริคณาพงษ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน