ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองงูเหลือม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020117
PERCODE 6 หลัก100544
กระทรวง 10 หลัก1036100544
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองงูเหลือม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongnguluem
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองงูเหลือม
ตำบลบ้านเพชร
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109389
อีเมล์แอดเดรสLuk2516_@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100544
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.34055918
Longitude
102.2370823

KM.

นาย ยรรยง ศิริภูมิ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นางสาว สิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง ธัญญารัตน์ โสภณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน