ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านกุดหมากเห็บ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020112
PERCODE 6 หลัก100552
กระทรวง 10 หลัก1036100552
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดหมากเห็บ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankudmakheap
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดหมากเห็บ
ตำบลบ้านดอน
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870320
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100552
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.302431
Longitude
102.3009628

KM.

นาย ชัยวาล แดนสีแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นางสาว แพรวนภา คำภาเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง วิภา อนันเต่า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย พีธวัฒน์ โสภาเพชร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2627
นางสาว อุทัยวรรณ ผานาค
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน