ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020104
PERCODE 6 หลัก100576
กระทรวง 10 หลัก1036100576
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Khoksaatkaengwittaya
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109374
อีเมล์แอดเดรสphromdaeng@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100576
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.40430578
Longitude
101.9989586

KM.

นาง แววดาวแก้วสว่าง กกกนทา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง แก้วตา เทียนใช้ดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นางสาว อาทิตย์ติยา วงศ์ลคร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาง สุภาภรณ์ โทนันต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาย ยุทธชัย เติมวิถี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาง สมปอง ปูคะธรรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาย เปลี่ยน แก้วสลับ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว นารีรัตน์ สมตัว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน