ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านนาหัวแรด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020101
PERCODE 6 หลัก100573
กระทรวง 10 หลัก1036100573
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหัวแรด
ชื่อ (อังกฤษ)Bannahuarat School
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาหัวแรด
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870321
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100573
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.43226934
Longitude
102.0019873

KM.

นางสาว อินทุอร สุภาพรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง กาญจนา ข่าขันมะลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว สายฝน พลอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาย วสันต์ เร่งสูงเนิน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศศิพร นามวิจิตร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน