ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนงิ้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020030
PERCODE 6 หลัก100650
กระทรวง 10 หลัก1036100650
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนงิ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonngew
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนงิ้ว
ตำบลบ้านบัว
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870363
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100650
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.22425075
Longitude
101.9082741

KM.

นาย ปรีชา มุทาพร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาย วรุพงษ์ ขุนโนนเขวา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาง วิไลวรรณ จันจิตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นางสาว วรรณธนาพร ไตรนพ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน