ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านจมื่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020028
PERCODE 6 หลัก100673
กระทรวง 10 หลัก1036100673
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจมื่น
ชื่อ (อังกฤษ)banjamuen
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านจมื่น
ตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์852013629
อีเมล์แอดเดรสbjmschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100673
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.14701947
Longitude
101.9104125

KM.

นาย พรทวี สิมเลิง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาย กัณฐรากรณ์ ไกรวัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว นารินทร์ เข็ญภูเขียว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
นาย เด่น กล้าเมืองกลาง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน