ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหัวโสก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020026
PERCODE 6 หลัก100671
กระทรวง 10 หลัก1036100671
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวโสก
ชื่อ (อังกฤษ)banhuasok
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านนาหัวโสก
ตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100671
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.1139398
Longitude
101.91512

KM.

นาง ติยาภรณ์ วิลัยสัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาย จีรวัฒน์ บุญดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว วารินทร์ สมใจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาง ราตรี สุดโสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว ปทิตตา ถีสูงเนิน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
นาย ธนพล ไชยเลิศ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน