ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านแก้งตาดไซ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020021
PERCODE 6 หลัก100692
กระทรวง 10 หลัก1036100692
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก้งตาดไซ
ชื่อ (อังกฤษ)BANKANGTADSAI
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านแก้งตาดไซ
ตำบลโนนทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109854
อีเมล์แอดเดรสkangtatsai@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100692
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.3825877
Longitude
101.7990076

KM.

นางสาว ณัฐวดี นราพล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นางสาว วรรณภา กลีบสันเทียะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง ชัยชนะ สูงภิไลย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว สายชล แก้วกุดเลาะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย รุ่งนคร ยาขามป้อม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาง บุศยา สมอาจ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน