ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020013
PERCODE 6 หลัก100664
กระทรวง 10 หลัก1036100664
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)sokchurknokjaopattana
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโสกเชือก
ตำบลโนนกอก
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์831265433
อีเมล์แอดเดรสsokchurk@hotrmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100664
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.18785145
Longitude
101.9287656

KM.

นาง ศรีสุวภา เลิศขามป้อม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นาง กนกวรรณ เพ็งปัญจ่า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว admin school
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน