สพป.ชัยภูมิ เขต ๒.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200011006351036100635 ศาลาสามัคคี4บ้านศาลากุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ bansala54@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063516.30762362101.9600183
360200021006361036100636 บ้านระหัด3บ้านบ้านระหัดกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44870365- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063616.29531934101.9598094
360200031006841036100684 บ้านขามป้อม6บ้านขามป้อมกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44893996-bankhampom2009@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068416.33833334101.9829004
360200041006851036100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)2บ้านบ้านกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44823231kudlo@thaimail.com www.kudlorschool.com16.2951368101.9079118
360200051006871036100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)7บ้านบ้านโนนตุ่นกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 44870443Nimnual Tooms@chaiyo.c https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068716.29033368101.9412027
360200111006621036100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์7บ้านบ้านสระโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 819663387Bansra_h@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066216.18224783101.9422322
360200121006631036100663 บ้านเมืองกลางวิทยา9บ้านโนนสุขสันต์โนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066316.16213917101.9274571
360200131006641036100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา3บ้านบ้านโสกเชือกโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 831265433sokchurk@hotrmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066416.18785145101.9287656
360200141006661036100666 บ้านโนนเห็ดไคล5บ้านโนนเห็ดไคลโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก Nonhedkai@outlook.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066616.20697604101.9496084
360200151006671036100667 บุปผาราม4บ้านบ้านเปือยโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 44870364- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066716.19590811101.9438709
360200161006861036100686 บ้านโนนเขวา2บ้านบ้านโนนเขวาโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -bannonkhow@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068616.32228093101.8755237
360200171006881036100688 บ้านโนนทอง1บ้านบ้านโนนทองโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 44109855- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068816.30645378101.9057452
360200181006891036100689 บ้านโนนหนองไฮ5บ้านโนนหนองไฮโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 441098562554nh@gmail.com nonnonghai.orgfree.com16.36107419101.8170834
360200191006901036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง4บ้านบุ่งสิบสี่โนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -?bung14school@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069016.35494363101.8251481
360200201006911036100691 บ้านกลาง6บ้านกลางโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069116.38012995101.800915
360200211006921036100692 บ้านแก้งตาดไซ7บ้านบ้านแก้งตาดไซโนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 44109854kangtatsai@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069216.3825877101.7990076
360200221006751036100675 บ้านหนองบัว15บ้านบ้านหนองบัว