สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. ไม่มีนักเรียน
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201801005081036100508 บ้านหนองดินดำ8บ้านหนองดินดำหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 44109319nongdindum999@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050816.27235771102.3916984