สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200111006621036100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์7บ้านบ้านสระโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 819663387Bansra_h@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066216.18224783101.9422322
360200121006631036100663 บ้านเมืองกลางวิทยา9บ้านโนนสุขสันต์โนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066316.16213917101.9274571
360200131006641036100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา3บ้านบ้านโสกเชือกโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 831265433sokchurk@hotrmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066416.18785145101.9287656
360200141006661036100666 บ้านโนนเห็ดไคล5บ้านโนนเห็ดไคลโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก Nonhedkai@outlook.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066616.20697604101.9496084
360200151006671036100667 บุปผาราม4บ้านบ้านเปือยโนนกอกเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 44870364- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066716.19590811101.9438709