สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360201491005101036100510 บ้านหนองเม็ก12บ้านบ้านหนองเม็กบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 984837642 data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051016.34700077102.3981019
360201501005031036100503 บ้านหินลาดพัฒนา2บ้านหินลาดบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44053019- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051016.34039554102.3752719
360201511005041036100504 บ้านดอนดู่5บ้านดอนดู่บ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870142dondo5@hotmail.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050416.34836794102.3689345
360201521004981036100498 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย7บ้านดอนขิงแคงบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 885914731dkk2557@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049816.35745053102.4119329
360201531004991036100499 บ้านหนองแฝก6บ้านหนองแฝกบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870236 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049916.39656597102.397728
360201541005001036100500 บ้านวังหิน4บ้านบ้านวังหินบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า -Banwanghinschool.wh@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050016.3723225102.3645538
360201551005021036100502 ชัยชุมพลวิทยา11บ้านแสนสำราญบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870546- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050216.35008379102.379118