สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200191006901036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง4บ้านบุ่งสิบสี่โนนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง -?bung14school@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069016.35494363101.8251481
360200221006751036100675 บ้านหนองบัว15บ้านบ้านหนองบัวบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44822835- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067516.08662882101.9025258
360200251006701036100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)1บ้านบ้านเดื่อบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 897182538duadonklang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067016.1222696101.9044455
360200291006741036100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา17บ้านหนองแต้พัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 903372327- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067416.2733545101.9020868
360200421006311036100631 เกษตรศิลปวิทยา1บ้านบ้านยางบ้านยางเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 44869108 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610063116.28002523101.9558403
360200451006421036100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง9บ้านบ้านโนนหินลาดบ้านหันเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 44822750- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064116.36181538102.0218754
360200531006681036100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)5บ้านส้มกบสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง somkobsch2482@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610066816.24384788101.9529533
360200561006481036100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)1บ้านหนองข่าหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822842nongkhawit@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064816.20666263101.9078984
360200631006941036100694 บ้านหนองไผ่2บ้านบ้านหนองไผ่หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 0samervi1529@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069416.44881951101.9593209
360200651006961036100696 บ้านวังม่วง5บ้านบ้านวังม่วงหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม -wangmuang.school2@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610069616.42615162101.902602
360200771005331036100533 คุรุราษฎร์วิทยา3บ้านหนองคร้อกวางโจนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 44870324sakol.m@obec.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053316.25476907102.2464543
360200851005621036100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)1บ้านโคกสะอาดโคกสะอาดภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 44881204bpd0513.msc@gmail.com www.banphudin.com16.48671769102.1279675
360200941005361036100536 บ้านธาตุ1บ้านธาตุธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44822913- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053616.20059108102.1780455
360200951005381036100538 บ้านหนองกุงใหม่3บ้านหนองกุงใหม่ธาตุทองภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 44870543nongkungmaischool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610053816.23836792102.1737206
360201081005261036100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)18บ้านหนองดินดำบ้านแก้งภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 44870542?Nongbindma.2@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052616.41178652102.1039127
360201091005471036100547 บ้านฉนวน2บ้านฉนวนบ้านดอนภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 44870406Chanuanschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610054716.29921681102.261731
360201431005211036100521 บ้านแดงสว่าง9บ้านบ้านจำปาทองหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44100100dangsawang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610052116.37231533102.1035433
360201441005121036100512 โนนเสลาประสาทวิทย์12บ้านบ้านโนนทันหนองตูมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 44128556 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051216.35119134102.0467663
360201451005551036100555 เนรมิตศึกษา2บ้านโนนตุ่นโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44862756neramit2553@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055516.37654187102.168042
360201471005601036100560 บ้านหนองแวง9บ้านหนองแวงโอโลภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 44870541obecchaiyaphum2062@gmail.com sites.google.com/site/bnwschool2062/16.32454632102.2010899
360201491005101036100510 บ้านหนองเม็ก12บ้านบ้านหนองเม็กบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 984837642 data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610051016.34700077102.3981019
360201551005021036100502 ชัยชุมพลวิทยา11บ้านแสนสำราญบ้านเต่าบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 44870546- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050216.35008379102.379118
360201621004831036100483 บ้านหนองผักหลอด12บ้านบ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 44886346watkra0103@obecmail.obec.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048316.38208541102.3153048
360201661004931036100493 ไตรมิตรพิทยา4บ้านบ้านนามั่งสระพังบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 448865351036100493@pracharath.ac.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610049316.4093182102.3982102
360201721004891036100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน10บ้านบ้านหนองโดนสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44865112dongdon@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048916.38416477102.2923414
360201741004851036100485 สามสวนวิทยา14บ้านบ้านสามสวนสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44865109samsuan14@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048516.42347617102.2848528
360201751004861036100486 บ้านโจดโนนข่า2บ้านบ้านโนนข่าสามสวนบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 44865119jodnonkha@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610048616.44406252102.2545605
360201761005011036100501 บ้านหนองคู1บ้านหนองคูหนองคูบ้านแท่น36190กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610050116.3159398102.3695191
360201841004351036100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล1บ้านบ้านเก่าย่าดีเก่าย่าดีแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 44822812- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610043516.05245353102.0557356
360201861004131036100413 บ้านเซียมป่าหม้อ2บ้านบ้านป่าหม้อโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041316.10458178102.201578
360201881004081036100408 บ้านโคกกุง13บ้านบ้านกรุงบูรพาโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 44131093add_kkg@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610040816.1301511102.1776442
360201901004101036100410 บ้านหนองแวง4บ้านบ้านหนองแวงโคกกุงแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง nongwang.cyp2@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041016.10628094102.1582174
360201921003761036100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่9บ้านแก้งอรุณช่องสามหมอแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 44882743junmahong_123@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610037616.11513154102.2551632
360202001004291036100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์3บ้านกุดโง้งท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน kgdongsawan@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610042916.15520835102.0936636
360202201004181036100418 บ้านโนนงิ้วงาม12บ้านบ้านงิ้วงามหนองขามแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 44822796mtts0887090662@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610041816.16788035102.1635941
360202221003991036100399 บ้านซำมูลนาก9บ้านบ้านสระปทุมหนองไผ่แก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 44052675 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610039916.140225102.2928946
360202371003851036100385 บ้านภูดินหินกอง5บ้านภูดินหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44870388Phumchat2515@hotmail.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038516.17783096102.2152948
360202411003841036100384 บ้านหลุบคา1บ้านหลุบคาหลุบคาแก้งคร้อ36150กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 44822807 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610038416.18959776102.2585106
360202421005881036100588 บ้านคอนสาร2บ้านบ้านคอนสารคอนสารคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 44876700 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058816.61484994101.9207239
360202471006261036100626 บ้านดงกลาง4บ้านนาผักเสี้ยนดงกลางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 44870351dongklang4@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610062616.52273423102.0007347
360202541005921036100592 บ้านดงบัง2บ้านดงบังเหนือดงบังคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 810750677lalaval_nang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059216.61023728101.9416489
360202631005971036100597 บ้านทุ่งพระ9บ้านดงป่าเปือยทุ่งพระคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 44823336thungpra0322@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610059716.64825941101.8504321
360202691006071036100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)1บ้านทุ่งลุยลายทุ่งลุยลายคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 44129490toongluylaischool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610060716.49970509101.7558688
360202791006111036100611 ชุมชนห้วยยาง6บ้านห้วยยางใหญ่ห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 44129265 chumchonhuaiyang.ac.th/16.53991849101.9043517
360202801006121036100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย16บ้านคลองเตยห้วยยางคอนสาร36180กลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 43402372 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610061216.49800732101.9287144