สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200561006481036100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)1บ้านหนองข่าหนองข่าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 44822842nongkhawit@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610064816.20666263101.9078984