สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200221006751036100675 บ้านหนองบัว15บ้านบ้านหนองบัวบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44822835- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067516.08662882101.9025258
360200231006761036100676 บ้านนาสีดา12บ้านน้อยพัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44822840- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067616.09273103101.8864335
360200241006771036100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา11บ้านบ้านหลักแดนบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 44823220sofa176@pop.co.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067716.0774949101.8430846
360200251006701036100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)1บ้านบ้านเดื่อบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 897182538duadonklang@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067016.1222696101.9044455
360200261006711036100671 บ้านหัวโสก6บ้านบ้านนาหัวโสกบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067116.1139398101.91512
360200271006721036100672 บึงมะนาววิทยา18บ้านบึงมะนาวพัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ -- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067216.13109322101.9195217
360200281006731036100673 บ้านจมื่น3บ้านจมื่นบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 852013629bjmschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067316.14701947101.9104125
360200291006741036100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา17บ้านหนองแต้พัฒนาบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 903372327- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067416.2733545101.9020868