สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200811005561036100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)3บ้านกุดยมกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 44822768 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055616.43209054102.2027949
360200821005571036100557 บ้านเรือ9บ้านเรือกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055716.39740353102.1885995
360200831005581036100558 บ้านโนนสาทร5บ้านโนนสาทรกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 44109367- data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610055816.40936351102.1914252
360200841005871036100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี1บ้านม่วงกุดยมภูเขียว36110กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 44870410- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610058716.44358943102.1848506