สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
360200341006781036100678 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)9บ้านบ้านเป้าบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 44866115sumranchaischool@gmail.com. https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067816.38219711101.9778442
360200351006791036100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)2บ้านบ้านหญ้านางบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 44866143 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610067916.3998886101.9716762
360200361006801036100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา12บ้านบ้านห้วยข่าบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 44870361banprom56@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068016.3554445101.9859659
360200371006811036100681 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
11บ้านบ้านโนนชาดบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์36120กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 894272730- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103610068116.38173863101.9461458